Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Votación II Premios Economía Azul

Votacións

Cada persoa poderá votar só a un dos proxectos de cada categoría. O proxecto que reciba maior número de votos en cada categoría será o que resulte premiado.

As votacións estarán dispoñibles entre os días 1 e 20 de outubro. Pode coñecer aos candidatos seleccionados aquí 

Apoio á pesca costeira artesanal

Creación de emprego

Diversificación

Innovación local

Economía circular