Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur asinará mañá venres convenio con ABANCA para financiación de proxectos que presenten ás axudas ao abeiro da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur e a entidade bancaria ABANCA, asinarán mañá venres un Convenio Financeiro para os asociados y promotores que presente axudas ao abeiro da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo.

Este convenio ofrece unha serie de produtos financeiros, para o sector pesqueiro y para otros promotores que se presenten a estas liñas de Axuda.