Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proceso Selección Administrativo GALP Golfo Ártabro Sur: Publicación da puntuación obtida na valoración do perfil profesional complementario valorable e convocatoria para a entrevista persoal.

O proceso selección e contratación de persoal loboral na Asociación Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur" Programa FEMP 2014-2020


Seguindo o procedementos das Bases para este proceso selectivo, públicase a puntuación obtida na valoración do perfil profesional (Proba 2) polas persoas candidatas admitidas no proceso e convocáse ás persoas candidatas que seguen no proceso á entrevista persoal, polas persoas presentadas (Proba 3), e ábrese o período de alegacións de dous días hábiles (de luns a venres) a contar dende o día seguinte á data de publicación da presente comunicación.