Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

DESCUBRINDO O ENIL DA XUNQUEIRA DE ALBA

O proxecto consiste na gravación dun documental sobre a Xunqueira do Alba, , lugar que foi declarado pola Consellería de Medio Ambiente como Espazo Natural de Interese Local. Trátase dunha marisma de 48 hectáreas, que forma parte deste ENIL, cuxa superficie total alcanza as 67 hectáreas. Este espazo conta cun Plan de Conservación aprobado polo Decreto 190/2012, no que se recolle os usos, actividades permisibles e as limitacións necesarias para a súa conservación e forma parte do dominio de Costas. Este espazo limita cos concello de Pontevedra e Poio.

A Xunqueira ten un valor ecolóxico fundamental que inflúe positivamente na conservación medioambiental da Ría de Pontevedra e dado que este tipo de espazos axudan a: filtrar os axentes contaminantes e sólidos en suspensión, polo que este filtrado beneficia aos bancos marisqueiros da Ría pois este ecosistema é capaz de depurar refugallos nocivos, pesticidas...; contribúe a absorción das precipitacións evitando inundacións; almacena carbono; conservan e restauran os ecosistemas; e son fundamentais para a biodiversidade a que albergan especies en extinción e son lugares de reprodución e migración de moitas aves.

Datos xerais
Acrónimo: 
GALP 6 - 228
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Concello de Pontevedra
Datos de interese: 
https://www.pontevedra.gal/
Perfil empresarial: 
Concello
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro
Convocatoria - ano: 
2021
Data de aprobación: 
22/12/2021
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
9
Anualidades: 
1 (2022)
Data fin de execución: 
30/09/2021
Ámbito de aplicación: 

Ría de Pontevedra

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
17.787,00 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
17.787,00 €
Total axuda pública aprobada (€): 
7.797,11 €
% Subvención: 
43%
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
6.627,54 €
FEMP (%): 
85%
CA (€): 
1.169,57 €
CA (%): 
15%
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

Coa realización do proxecto se espera alcanzar os seguintes obxectivos:

1. Promover e poñer en valor este espazo natural, por unha banda, pola diversidade e peculiaridade das aves que a habitan e, así como, polos beneficios que aporta este tipo de espazos á conservación da Ría de Pontevedra.

2. Concienciar á cidadanía da importancia da conservación deste espazo natural a través da protección e contemplación da natureza que habita a marisma.

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

O proxecto permitirá que a cidadanía en xeral coñeza a diversidade de especies que habitan nesta marisma, algunha delas en perigo de extinción, de xeito que se fomenten valores positivos de cara a protección da marisma e por ende da Ría de Pontevedra.

Principais actividades do proxecto: 

O proxecto ten unha duración de 2 meses divididos en tres partes: Preprodución, gravación e postprodución.

1. Producción se realizarán traballos de recompilación de información, localizacións, produción e elaboración do Guión.

2. Gravación se realizaran os traballos propios da gravación das entrevistas e imaxes de recurso do Documental.

3. Postprodución: se fará un traballo de Edición das imaxes e se fará unha Postprodución das mesmas incluído o son. Autoría, deseño e copias de DVDs. Elaboración da Paxina web e promoción do Documental.

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

3. Impulsar e aproveitar o patrimonio medioambiental das zonas pesqueiras e acuícolas, incluídas as operacións de mitigación do cambio climático, así como contribuír á concienciación cidadá nestes ámbitos.

Obxectivo específico da EDLP: 

3.2. Promover iniciativas de posta en valor e protección dos recursos naturais, de redución da pegada de carbono e de mitigación dos efectos do cambio climático.

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)