Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ESCOLA DE BUCEO WAYUU (GALP 6 - 076)

 Creación dunha escola de buceo adaptado para persoas con discapacidade, coa pretensión de seren recoñecidos como escola amigable co medio ambiente e que potencia a Ría de   Pontevedra como lugar de turismo submariño.

Datos xerais
Acrónimo: 
BUCEO WAYUU
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
BUCEO WAYUU S. L.
Datos de interese: 
-
Perfil empresarial: 
Empresa privada
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 24 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desen
Convocatoria - ano: 
2017
Data de aprobación: 
30/11/2017
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
12
Anualidades: 
2017 - 2018
Data fin de execución: 
31/10/2018
Ámbito de aplicación: 

Sanxenxo

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
236.829,88
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
194.614,21
Total axuda pública aprobada (€): 
87.576,39
% Subvención: 
45%
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
74.439,93
FEMP (%): 
85
CA (€): 
13.136,46
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
3
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
1
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

O obxectivo xeral do proxecto é promover e impulsar a protección e conservación dos recursos pesqueiros e naturais da Ría de Pontevedra a través de actividades incluíntes de submarinismo, que permitan a promoción laboral e innovación de novas actividades turísticas ao interior da Ría de Pontevedra.

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

- Ría de Pontevedra referenciada como lugar ideal para inmersións e cursos de mergullo.

- Inmersións e cursos de mergullo realizados ao longo do ano.

- Novos habitantes da Ría de Pontevedra formados e certificados como Dive Masters e Instrutores de mergullo PADI.

- Programa de boas prácticas e técnicas utilizadas baixo a auga que permiten reducir o impacto ambiental de inmersións: capacitación en lastre xusto, flotabilidad neutra, trimado, aleteo ra, en aplicación.

- Unha campaña de limpeza anual (verán) do leito submarino ( turistico) da Ría de Pontevedra.

- Afiliación a Ocean Conservancy, Sexa Shepard - Un centro de mergullo, o seu equipamento e dotación adaptados para persoas sen e con discapacidade.

- Un acordo de formación en mergullo para persoas con discapacidade posto en marcha cunha organización representante das persoas con discapacidade.

- Persoas con discapacidade participando de actividades de mergullo.

- Actividades específicas para mulleres mergulladoras (i.e. PADI women day).

- Desconto para a formación en mergullo recreativo e técnico ás confrarías de pescadores situadas na Ría de Pontevedra.

- Un acordo para realizar inmersións de mergullo nos bancos marisqueiros e mexilloeiros situados na Ría de Pontevedra.

- Novos puntos de turismo subacuático establecidos na zona ZEC complexo Ons- O Grove

- Mulleres da Ría de Pontevedra participan conxuntamente coa Escola de Mergullo Wayuu na procesión marítima da festa de Santa Catalina

- Materiais relacionados coas actividades de turismo acuático e subacuático en venda. (caretas, tubos, aletas, traxes de neopreno cebo vivo)

Principais actividades do proxecto: 

As actividades principais do proxecto será a conformación da Escola de Mergullo  Wayuu, onde os cursos para ofertar cubrirán todas as certificacións para a práctica desta actividade; permitindo que coas certificacións desenvólvanse actividades de maneira horizontal ou vertical. As actividades horizontais son as relacionadas co mergullo recreativo e as súas respectivas certificacións en especialidades e modalidades; como tamén de actividades verticais que son as relacionadas coa formación de mergulladores profesionais para adquirir o título de instrutor de mergullo.

Prestaranse outros servizos como saídas de mergullo, tenda de produtos e materiais relacionados, asesoramento e aluguer da barca.

Un dos elementos principais deste proxecto é que o Centro de Mergullo  Wayuu será un centro de mergullo inclusivo ao ter os seus materiais de formación, instalacións, equipamento e elementos de transporte adaptados. Ademais que contase con cursos específicos para persoas en situación de discapacidade.

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

b) apoio á diversificación dentro ou fóra do sector da pesca comercial, á aprendizaxe permanente e á creación de emprego nas zonas pesqueiras e acuícolas


c) impulso e aproveitamento do patrimonio ambiental das zonas pesqueiras e acuícolas, incluídas as operacións de mitigación do cambio climático;

d) fomento do benestar social e do patrimonio cultural das zonas pesqueiras e acuícolas, incluído o patrimonio cultural pesqueiro, acuícola e marítimo

e)reforzo do papel das comunidades pesqueiras no desenvolvemento local e da gobernanza dos recursos pesqueiros e actividades marítimas locais.

Obxectivo específico da EDLP: 

2.1. Promover o aproveitamento dos recursos do territorio reforzando a asociación da herdanza do mar coas oportunidades para o turismo, a dinamización da actividade económica, e a cohesión social e territorial.

2.2. Contribuír á xeración de emprego a partir da mellora da calidade de vida e a cohesión social e territorial.

3.2. Promover iniciativas de posta en valor e protección dos recursos naturais, de redución da pegada de carbono e de mitigación dos efectos do cambio climático.

4.1 Protexer o patrimonio cultural, mellorando a súa identificación e documentación e poñendo en valor os recursos identificados, coa finalidade de reforzar a identidade territorial e o valor da zona costeira.

      5.1. Promover o intercambio do coñecemento baseado na experiencia con outros territorios entre axentes públicos e privados de todos os sectores participantes no GALP

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)