Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Implantacións de melloras no sistema de xestión e organización (GALP 6 - 043)

O alcance do proxecto de melloras de xestión e produción se centrará na implantación de módulos do software de xestión o que permitirá tanto a comerciais internos como externos procesar os seus pedidos de xeito telemático, proceso que actualmente non están a realizar. Isto ocasiona unha alta carga administrativa posto que en moitas ocasións transmiten estes pedidos de maneira telefónica.

El alcance del proyecto mejoras de gestión y producción se había centrado en la Implantación de los siguientes módulos del software de gestión:

1.- módulo de movilidad:

La solución de movilidad permitirá tanto la comerciales internos cómo externos procesar sus pedidos de manera telemática, proceso que actualmente no están realizando. Esto ocasiona una alta carga administrativa puesto que en muchas ocasiones transmiten estos pedidos de manera telefónica. Implementando

2.- modulo libra galileo (integración y comunicaciones).

3.- modulo libra bpm gestión de expedientes de importación.

4.- modulo libra producción control producción externa.

5.- contabilidad de cuestes.               

6.- gestión de cuestes indirectos a venta.

Datos xerais
Acrónimo: 
MELLORAS NO SISTEMA DE XESTIÓN EN VIDEMAR
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Congelados Videmar, S.L.
Datos de interese: 
http://www.videmar.es/es/index.html
Perfil empresarial: 
Sociedade limitada
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 24 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desen
Convocatoria - ano: 
2017
Data de aprobación: 
09/08/2017
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
3
Anualidades: 
2017
Data fin de execución: 
31/10/2017
Ámbito de aplicación: 

Marín

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
70.785,00
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
40.500,00
Total axuda pública aprobada (€): 
18.225,00 €
% Subvención: 
45 %
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
15.491,25
FEMP (%): 
85 %
CA (€): 
2.733,75
CA (%): 
15 %
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
1
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

Implantación de melloras no sistema de xestión e organización

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

A empresa precisa para seguir medrando e acadando cada vez mais

cota de mercado e maior recoñecemento dentro do seu sector, da realización dunha serie de investimentos os cales lle permitirán acceder a un maior mercado, nunhas mellores condicións de competitividade. a integración de documentos como parte do sistema de xestión integral dunha empresa resulta clave. É por isto que a empresa pretende potenciar de maneira importante a posibilidade de xestionar

ditos documentos, coa implatanción de novos módulos do sistema de

información de xestión libra que actualmente posúe a empresa.

A necesidade de optimizar estes recursos obriga as empresas a investir cada vez máis en novas tecnoloxías, e por isto que dende conxelados videmar, s.l. se aposta por este tipo de investimentos que son unha necesidade básica e primordial para as empresas para competir nun mercado globalizado coma o existente na actualidade.

Principais actividades do proxecto: 

O alcance do proxecto melloras de xestión e produción se centrara na Implantación dos seguintes módulos do software de xestión libra:

1.- modulo de mobilidade:

2.- modulo libra galileo (integración e comunicación).

3.- modulo libra bpm xestión de expedientes de importación.

4.- modulo libra produción control produción externa.

5.- contabilidad de custes.

6.- xestion de custes indirectos a venta.

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

1. Aumentar o valor, a creación de emprego, a atracción da mocidade e promoción da innovación e do coñecemento en todas as fases da cadea de subministro dos produtos da pesca e da acuicultura.

Obxectivo específico da EDLP: 

1.1.1. Revalorización dos produtos do mar, trazabilidade, diversificación da oferta e melloras na comercialización e na promoción

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)