Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

SALVAGARDA DO ECOSISTEMA NO ÁMBITO TERRITORIAL DA CONFRARÍA DE PESCADORES DE PONTEVEDRA

O proxecto consiste en reorientar unha parte da actividades dos vixilantes da Confraría de Pontevedra cara a protección ambiental. Destinarase o 30% da xornada laboral dos gardapescas marítimos da contraría a unha vixilancia especial non soamente na loita contra o furtivismo, senón tamén na captación de verquidos, a limpeza e salvagarda da fauna e da flora.

Así mesmo comezarase a idear unha liña de colaboración cos concellos de Poio e Pontevedra e coas 'organizacións ecoloxistas da zona para tratar, a medio prazo, de facer campañas de concienciación en pro do medio ambiente.

Datos xerais
Acrónimo: 
GALP 6 - 230
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Confraría de San Telmo de Pontevedra
Datos de interese: 
https://www.cofradiasantelmo.com/
Perfil empresarial: 
Confraría de pescadores
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro
Convocatoria - ano: 
2021
Data de aprobación: 
22/12/2021
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
13
Anualidades: 
2 (2021-2022)
Data fin de execución: 
30/09/2022
Ámbito de aplicación: 

Pontevedra

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
167.658,72 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
30.559,03 €
Total axuda pública aprobada (€): 
30.559,03 €
% Subvención: 
100%
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
25.975,18 €
FEMP (%): 
85%
CA (€): 
4.583,85 €
CA (%): 
15%
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
6
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

Preténdese dar un novo pulo ao coidado do medioambiente no ámbito territorial da contraría (tanto en terra como nas zonas acuáticas), dedicando un 30% da xornada de traballo dos gardapescas da entidade á supervisión e coidade integral do ecosistema.

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

A protección e a recuperación da biodiversidade acuática e terrestre e a potenciación dos ecosistemas.

Comenzar a sentar as bases para un futuro recoñecemento oficial da zona como de respeto integral ao medioambiente.

Principais actividades do proxecto: 

Destinarase o 30% da xornada laboral dos gardapescas marítimos da confraría ao proxecto: porase especial vontade na captación de verquidos, a limpeza e salvagarda da fauna e da flora. Utilizarase a aplicación da Xunta de Galicia Redogal (Rede de Observadores do Medio Mariño Galego) para a colaboración no rastrexo de especies e contribuir a o seu benestar.

Estase en fase de concrección da colaboración co Grupo Local de Pontevedra de SEO Birdlife e co CEMMA, e pendentes da súa definición final (a intención é, ademáis de realizar traballos de campo, elaborar campañas de concienciación).

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

Impulsar e aproveitar o patrimonio medioambiental das zonas pesqueiras e acuícolas, incluídas as operacións de mitigación do cambio climático, así como contribuír á concienciación cidadá nestes ámbitos.

Obxectivo específico da EDLP: 

3.2. Promover iniciativas de posta en valor e protección dos recursos naturais, de redución da pegada de carbono e de mitigación dos efectos do cambio climático.

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)