Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Adecuación e acondicionamento da contorna do estaleiro de ribeira Ciprián

O proxecto presentado consiste nunha actuación na contorna do estaleiro tradicional de Criprián, orientada principalmente á rehabilitación da parcela da parte superior, mellora da accesibilidade e creación dun punto de información de carácter desmotable, entre outras intervencións de carácter menor.

Datos xerais
Acrónimo: 
-
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Concello de Outes
Datos de interese: 
-
Perfil empresarial: 
Entidade pública
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 21 de decembro do 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participatio (EDLP) aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro
Convocatoria - ano: 
2020
Data de aprobación: 
06/08/2020
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
31
Anualidades: 
2020-2021-2022
Data fin de execución: 
30/07/2020
Ámbito de aplicación: 

Xeodestino Ría de Muros-Noia

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
247.486,14 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
242.948,65 €
Total axuda pública aprobada (€): 
200.000,00 €
% Subvención: 
82,3
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
170.000,00 €
FEMP (%): 
85
CA (€): 
30.000,00 €
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

O obxectivo xeral é fomentar a transferencia de coñecemento das comunidades litorais e recuperar o patrimonio marítimo asociado á carpintería como xerador de desenvolvemento económico e social. Relacionado directamente co obxectivo do fomento do benestar social e do patrimonio cultural das zonas pesqueiras e acuícolas, incluído o patrimonio cultural pesqueiro, acuícola e marítimo.

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

-Consolidar a contorna dos muros da parcela e rehabilitar a rampla de acceso ao mar.

- Mellora e adecuación da contorna para os accesos ao conxunto museístico e consolidación da caseta e o punto de información

Principais actividades do proxecto: 

O proxecto afronta unha actuación sinxela sobre a parte superior da parcela do ben obxecto que é o estaleiro tradicional. Todas as actuacións propostas, son especialmente sensibles co medio ambiente, fundamentalmente, porque non implica construcción de ningún elemento alleo e ademais porque se propón a accesibilidade e renovación de pavimentos no camiño de acceso ao estaleiro.

A actuación pasa pola adecuación do acceso á cota que permita unha accesibilidade clara, a consolidación e mellora sen aumento de volume da caseta de madeira, a creación dun punto de información de carácter desmontable.

-Consolidación e rehabilitación de muros e rampla.

-Acceso: O deseño de acceso pretende unha actuación de mellora e adecuación do acceso á parcela no actual uso da vixente normativa de accesibilidade. Preténdese resaltar o carácter peonil e a potencia medio ambiental da área creando unha zona de chegada utilizando un pavimento de granito que dignifique, e que se adapte ao lugar, e permita ser reutilizado nun momento dado noutra área, ou cando sexa necesario.

-Almacén: Realizarase a mellora e consolidación, sen implicar aumento de volume, altura nin superficie da construción existente e sen que o incremento de valor que aquelas comporten poida ser tido en conta a efectos expropiatorios. Únicamente se rehabilitará a caseta para xerar un almacén continuando co uso que tivo a propia caseta como anexo á carpintería dende finais do século XIX.

-Punto de información: como elemento preexistente existía unha caseta lixeira e desmontable,q ue non constitúa unha edificación como tal, que se adecúe á paisaxe respectando as árbores, e que os seus materiais e acabados estean en consoancia e congruencia ca paisaxe rural e costeiro. A localización deste punto de información ao lado da caseta e separado da estaleiro busca unha mellor localización no acceso á parcela, máis apropiada e cunha menor alteración da topografía.On

 

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

Obxectivo Estratéxico 3. Patrimonio natural e cultural.

Obxectivo específico da EDLP: 

3.2 Recuperación do patrimonio natural costeiro.

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)