Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Datos de contacto

GALP Seo de Fisterra Ría de Muros-Noia Costa Sostible

Sede Noia: Edificio Municipal de Servicios Administrativos. Rúa Espíritu Santo, 4. 15.200 Noia (abierta todos los días)
Teléfonos: 981 82 27 54/638 033 467. Fax: 981 82 01 20

Sede Corcubión: Avda. da Viña 16.
cp 15.130 Corcubión. (abierta dos días a la semana)
Teléfono: 981 70 62 32. Fax: 981 70 60 80

Correo electrónico: galp.mar.costasostible@xunta.gal