Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Resultados provisionais da fase de selección

Publicación dos resultados provisionais da fase de selección para o curso de confección e mantemento de artes e aparellos.

Resultados provisionais

Estáblecese un prazo de reclamación de tres días a contar dende a data de publicaicón dos resultados provisionais.