Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

GASTROMAR CEDEIRA: PROMOCIÓN DO CONSUMO DO PRODUTO MARIÑEIRO LOCAL

O proxecto busca  mellorar o peso económico  do sector pesqueiro e marisqueiro, valorizando o produto local a través  do fomento do seu consumo, mediante accións para dar a coñecer o rol das xentes do mar na conservación do medio mariño, o papel da Confraría , a calidade e  trazabilidade dos seus produtos a través da sensibilización de escolares, sociedade e profesionalización da hostalaría local; para elo levará a cabo varias actividades durante as anualidades 2024 e 2025, iniciando o seu lanzamento no 2023, como  traballos técnicos con escolares (aulas mariñeiras) achegando a cultura mariñeira e hábitos de vida saudable á poboación escolar e ás súas familias, facendo fincapé na identidade da vila de Cedeira e no consumo de produtos mariños locais; actividades de difusión, divulgación e sensibilización (rutas guiadas, exposicións e sesións de cociña); aaccións de comunicación destinadas a visibilizar as actuacións, dando a coñecer as oportunidades do sector e as problemáticas, como a falta de relevo e a emerxencia  climática, buscando o fomento do consumo de produtos mariños e a complicidade na protección  do medio e o comportamento responsable, de cara á biodiversidade do territorio cun enfoque integrado .

Datos xerais
Acrónimo: 
PE155A-2023-00007
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
CONCELLO DE CEDEIRA
Datos de interese: 
https://cedeira.gal/?lang=es https://www.facebook.com/concellodecedeira/ https://twitter.com/cedeira_oficial?lang=es
Perfil empresarial: 
ENTIDADE PÚBLICA LOCAL
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
PE155A-2023-00007
Convocatoria - ano: 
2023
Data de aprobación: 
15/12/2023
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
26
Anualidades: 
2023-2024-2025
Data fin de execución: 
31/10/2025
Ámbito de aplicación: 

CEDEIRA (A CORUÑA)

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
102.595,90
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
63.778,86
Total axuda pública aprobada (€): 
63.778,86
% Subvención: 
-
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
44.645,20
FEMP (%): 
70
CA (€): 
19.133,66
CA (%): 
30
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

- Achegar ao alumnado de Cedeira e do púbtico en xerat os beneficios da a[imentación saudabte do consumo de produtos mariños kmO, de gran catidade dada a súa trazabilidade

e características, acordes á sostibitidade e enxatzando o rol de coidado que cumpren os profesionais do mar e a Confraría na conservación do medio mariño e no equilibro dos recursos e biodiversidade, mediante a execución de autas mariñeiras e saÍdas ao litorat, guiados e exposicións didácticas.
-Reforzar as retacións locais entre o sector do mar e o hostaleiro, á hora de promover o uso de especies mariñas da zona e a súa transformación na cociña, ofertando produto de
km ,visibilizando a lonxa e a Confraría  e  fomentando a comercialización de todo tipo de especies mariñas e subprodutos.

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

Millorar o peso económico do sector pesqueiro e marisqueiro, valorizando o produto tocal a través do fomento do seu consumo, mediante accións nas que se dá a coñecer o rol das xentes do mar na conservación do medio mariño, o papel da Confraría, a calidade e a trazabil.idade dos seus produtos a través da sensibitización de escotares, sociedade e profesionalización da hostaLería toca[.
Dar a  coñecer as oportunidades do sector e as problemáticas como a falta de retevo e a emerxencia ctimática, buscando o fomento do consumo de produtos mariños e a compticidade na protección do medio e o comportamento responsable, de cara á biodiversidade do territorio.

Principais actividades do proxecto: 

esións en aula e saídas ao exterior co alumnado de Educación Primaria e Secundaria, achegando a cultura mariñeira e hábitos de vida saudabte á poboación escolar e ás súas fami[ias, facendo fincapé na identidade da vita de Cedeira e no consumo de produtos mariños locais. Guiados polo litoral coa participación dos colectivos do mar, empoderando as diversas profesións e dando especiaI retevancia ao rol feminino, e exposicións con paneis didácticos, accións  formativas coa hostatería locaI e labores de comunicación das actividades 

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

O.E. .-Aumento do vator, creación de emprego, vatoración e fomento da participación das mutleres, atracción de persoas mozas e promoción da innovación en todas as fases da cadea de produción e subministro dos produtos da pesca e da acuicuttura, e a meltora da imaxe destes produtos e a actividade produtiva a nivel [oca[ para a súa incorporación á cuttura atimentaria do territorio.

Obxectivo específico da EDLP: 

1.1.-Desenvotver un produto pesqueiro de vator a través de mettoras produt¡vas e organìzat¡vas no sector e nas actividades mariñeiras

1.2.-Facer das actividades marítimo-pesqueiras un ámbito de empregabilidade de colectivos menos favorecidos e de cohesión social na Mariña-Ortegal.

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)