Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DA XUNTA DIRECTIVA DO GALP A MARIÑA-ORTEGAL

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DA XUNTA DIRECTIVA DO GALP A MARIÑA-ORTEGAL

 

A Xunta Directiva do GALP A Mariña-Ortegal, aprobou a PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, correspondente aos proxectos presentados ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura 2021-2027, e se convocan as correspondentes ao ano 2024” que pode consultarse no seguinte ficheiro:

Esta proposta definitiva non crea ningún dereito a favor do solicitante proposto.

Esta proposta está tamén publicada no taboleiro de anuncios da oficina do GALP A Mariña-Ortegal, tal como se reflicte no artigo 20.2 da Orde do 28 de decembro de 2023, da Consellería do Mar.