Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

O Galp Golfo Ártabro Sur informate sobre como tramitar o teu proxecto por sede Electrónica

Podes presentar a solicitude de axuda ao GALP Golfo Ártabro Sur por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na SEDE ELECTRÓNICA da Xunta de Galicia:

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155A&fbclid=IwAR1t28Z-cInjF1rkfI9GYTr4K7ZfTORn8cAEyRP0PrunnshQRVJeyeCB3uI

 

Co fin de facilitar a presentación electrónica o GALP Golfo Ártabro Sur habilita un horario especial de consultas LUNS a VENRES de 10 :00 a 14:00

Podese solicitar unha cita previa no teléfono 881.896.417