Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proposta de resolución definitiva GALP 7

Reunida a Xunta Directiva do GALP Ría de Vigo - A Guarda o día 14 de abril de 2021 elaborouse a proposta de resolución definitiva:

https://galp.xunta.gal/sites/default/files/proposta_xunta_directiva_web.pdf

Esta proposta de resolución definitiva publicada no taboerio de anuncios do GALP, non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.