Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Contratación dunha asistencia técnica co obxecto de implantar unha carta homoxénea nos establecementos de restauración pertencentes ao selo kilómetro Cero Margalaica no ámbito territorial do GALP Costa Sostible

Prescripcións técnicas para a contratación dunha asistencia técnica co obxecto de implantar unha carta homoxénea nos establecementos de restauración pertencentes ao selo Kilómetro Cero no ámbito territorial do GALP Costa Sostible.

 

Prescripcións técnicas