Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Datos de contacto

GALP Seo de Fisterra Ría de Muros-Noia Costa Sostible

Sede de Noia: Edificio Municipal de Servizos Administrativos. Rúa Espíritu Santo, 4
15 200 Noia (aberta todos os días)
Teléfonos: 981 82 27 54/638 033 467

Sede de Corcubión: Avda. da Viña 16
CP 15 130 Corcubión (aberta os mércores)
Teléfono: 981 70 62 32

Enderezo electrónico: galp.mar.costasostible@xunta.gal