Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Contact information

GALP Seo de Fisterra Ría de Muros-Noia Costa Sostible

Sede de Noia: Edificio Municipal de Servizos Administrativos. Rúa Espíritu Santo, 4
15 200 Noia (open every day)
Telephones: 981 82 27 54/638 033 467

Sede de Corcubión: Avda. da Viña 16
CP 15 130 Corcubión (open on Wednesday)
Telephone: 981 70 62 32

Email: galp.mar.costasostible@xunta.gal