Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Modificación da proposta definitiva de axudas 2021

Reunida a Xunta Directiva do GALP Seo Fisterrra Ría Muros-Noia. Costa Sostible na data 4 de xuño de 2021 en atención á devolución da proposta de resolución de concesión de axudas a proxectos da convocatoria de marzo de 2021 emitida polo Servizo de Desnvolvemento das zonas de pesca ACORDA publicar a seguinte proposta de mofiddicación  da resolución de concesión de axudas  otorgando un prazo de cinco días hábiles para as oportunas alegación dende a data da súa pubricación r

 

MODIFICACIÓN DA PROPOSTA DE RESOLUCION DEFINITIVA