Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CONCESIÓN DE AXUDAS DO GALP COSTA SOSTIBLE CONVOCATORIA DE MARZO

Reunida a Xunta Directiva do GALP Seo Fisterra Ría Muros-Noia. Costa Sostible na data 4 de xuño de 2021 en atención á devolución da proposta de resolución de concesión de axudas a proxectos da convocatoria de marzo de 2021 emitida polo Servizo de Desenvolvemento das Zonas de Pesca ACORDA publicar a seguinte proposta de modificación definitiva da resolución de concesión de axudas da convocatoria de marzo de 2021.

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA

 

A presenta proposta de resolución definitiva publicada no taboleiro de anuncios do GALP, non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.