Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proposta de resolución definitiva de concesión de axudas do GALP Costa Sostible convocatoria 2022

Reunida a Xunta Directiva do GALP Seo Fisterra Ría Muros-Noia. Costa Sostible na data do 18 de marzo de 2022 para elaborar a proposta de resolución provisional, elévase á Consellería do Mar a proposta de resolución definitiva da convocatoria de axudas do ano 2022.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA

FICHAS DE AVALIACIÓN

 

A presente proposta de resolución definitiva publicada no taboeiro de anuncios do GALP, non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.