Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proposta de resolución provisional de concesión de axudas do GALP Costa Sostible

A Xunta Directiva do GALP Seo de Fisterra Ría Muros-Noia. Costa Sostible, en reunión celebrada o 4 de outubro en Muros, seleccionou provisionalmente os proxectos que considerou prioritarios para a execución da súa Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo, de conformidade cos criterios establecidos nesta, e no estipulado na "Orde de axudas do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de desenvolvemento Local Participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable  das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca 2014-2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2019".

 

Resolución provisional da Xunta Directiva na convocatoria de 2019:

 

RESOLUCIÓN PROVISIONAL

LISTADO DE PROXECTOS APROBADOS

AVALIACIÓN PROXECTOS PRODUTIVOS

 

Esta proposta da Xunta Directiva para proxetos produtivos da convocatoria de setembro de 2019 é unha resolución provisional non crea ningún dereito a favor do solicitante proposto.

Esta proposta está tamén publicada no taboleiro de anuncios das oficinas do GALP Seo Fisterra Ría Muros-Noia. Costa Sostible.

 

Tal como se reflicte no artigo 24.3 da Orde de bases do 21 de decembro de 2018, da Consellería do Mar, outórgase un prazo de alegacións contra esta resolución de 5 días hábiles contados dende a súa publicación.