Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Anuncio contratación asistencia técnica para a realización dunha actividade de sensibilización para facilitar a conciliación da vida persoal, laboral e familiar, principalmente no sector pesqueiro do ámbito territorial do GALP Golfo Ártabro Norte

Anuncio para a contratación de Asistencia Técnica para a realización dunha actividade de sensibilización para facilitar a conciliación da vida persoal, laboral e familiar, principalmente no sector pesqueiro do ámbito territorial do GALP Golfo Ártabro Norte.

A información sobre os requisitos das propostas e prescricións técnicas, pódese consultar nos seguintes enlaces:

ANUNCIO CONTRATACIÓN

PREGOS TÉCNICOS DE CONTRATACIÓN