Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Publicadas no DOG as Ordes polas que se fixa o crédito dispoñible na convocatoria 2020

No Diario Oficial de Galicia (DOG Núm. 4 de 08/01/2020) saen publicadas as Ordes polas que se fixan os importes do crédito dispoñible para 2020 para a concesión das axudas para proxectos EDLP e para proxectos de cooperación interterritoriais e transnacionais dos GALP:

ORDE do 9 de decembro de 2019 pola que se fixa o importe do crédito dispoñible
na convocatoria de 2020 para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro
das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP) aprobadas pola
Consellería do Mar aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o
desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo
Marítimo e de Pesca 2014-2020, tramitada como anticipado de gasto.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200108/AnuncioG0427-201219-0002_gl.html

 

 

ORDE do 13 de decembro de 2019 pola que se fixa o importe do crédito dispoñible
na convocatoria de 2020 para a concesión de axudas en réxime de concorrencia
competitiva a proxectos de cooperación interterritoriais e transnacionais dos
grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP), para o desenvolvemento
sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de
Pesca (FEMP) 2014-2020, ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local
participativo (EDLP), tramitada como anticipado de gasto.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200108/AnuncioG0427-201219-0001_gl.html