Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

EMBARVIG

O proxecto EMBARVIG vai a consistir na adquisición dunha embarcación para o control dos recursos e a vixilancia da súa extracción, en especial do percebe. Estas labores de vixilancia teñen como finalidade o mantemento dos recursos pesqueiros nas mellores condicións e unha contribuír nunha extracción sustentable dos mesmos, o que redunda na conservación e mellora da súa calidade. Por outro banda, o aumento na vixilancia vai a servir para garantir a trazabilidade dos recursos pesqueiros, e o mantemento dos mesmos nas mellores condicións posibles ata a chegada á lonxa, xa que a embarcación pode empregarse para o transporte do percebe dende o punto de extracción ata a lonxa en condicións óptimas, mantendo deste xeito a súa calidade e garantindo unha correcta trazabilidade O emprego da embarcación nas labores de vixilancia da extracción de percebe ten como obxectivo o control do recurso para garantir unha mellor calidade, o que se considera que se pode traducir nun maior rendemento económico na venda deste produto. O control do percebe baséase na loita contra o furtivismo e a vixilancia do recurso, o que permite unha xestión responsable e sustentable do mesmo.

Datos xerais
Acrónimo: 
GALP 6 - 191
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Confraría de Bueu
Datos de interese: 
http://www.cofradiabueu.org/index.es.html
Perfil empresarial: 
Confraría de pescadores
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro para
Convocatoria - ano: 
2021
Data de aprobación: 
18/08/2021
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
20
Anualidades: 
2 (2021-2022)
Data fin de execución: 
31/10/2022
Ámbito de aplicación: 

Bueu

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
111.723,21 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
92.333,23 €
Total axuda pública aprobada (€): 
92.333,23 €
% Subvención: 
100%
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
78.483,25 €
FEMP (%): 
85
CA (€): 
13.849,98 €
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

O obxectivo do proxecto é mellorar a extracción dos produtos pesqueiros, grazas a vixilancia e control dos mesmos, en especial do percebe. 

En particular: Mellorar a calidade do stock de percebe do plan de extracción deste recurso da Confraría de Bueu. Vixilancia e control dos recursos pesqueiros.

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

O proxecto EMBARVIG pretende unha mellora da xestión sustentable dos recursos pesqueiros e con elo unha mellora na súa calidade, co que se pretende facilitar a súa comercialización e o rendemento económico acadado na mesma.

Principais actividades do proxecto: 

O proxecto EMBARVIG vai a consistir na adquisición dunha embarcación para o control dos recursos e a vixilancia da súa extracción, en especial do percebe. Estas labores de vixilancia teñen como finalidade o mantemento dos recursos pesqueiros nas mellores condicións e unha contribuír nunha extracción sustentable dos mesmos, o que redunda na conservación e mellora da súa calidade. Por outro banda, o aumento na vixilancia vai a servir para garantir a trazabilidade dos recursos pesqueiros, e o mantemento dos mesmos nas mellores condicións posibles ata a chegada á lonxa, xa que a embarcación pode empregarse para o transporte do percebe dende o punto de extracción ata a lonxa en condicións óptimas, mantendo deste xeito a súa calidade e garantindo unha correcta trazabilidade O emprego da embarcación nas labores de vixilancia da extracción de percebe ten como obxectivo o control do recurso para garantir unha mellor calidade, o que se considera que se pode traducir nun maior rendemento económico na venda deste produto. O control do percebe baséase na loita contra o furtivismo e a vixilancia do recurso, o que permite unha xestión responsable e sustentable do mesmo.

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

1. Aumentar o valor, a creación de emprego, a atracción da mocidade e promoción da innovación e do coñecemento en todas as fases da  cadea de subministro dos produtos da pesca e da acuicultura

Obxectivo específico da EDLP: 

1. .1. Promover o crecemento económico da Ría de Pontevedra a partir da intensificación dos esforzos na promoción dos produtos, e da mellora de todos os procesos que integran as actividades da cadea de valor, dende a xestión do recurso e a extracción ata a chegada ao consumidor

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)