Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proposta definitiva de aprobación de proxectos Segunda Convocatoria 2020

A Xunta Directiva do GALP Ría de Pontevedra, en xuntanza celebrada o día 6 de outubro de 2020, vista a proposta de resolución provisional do Equipo Técnico do GALP e publicada a proposta de resolución provisional da Xunta Directiva do GALP, fronte á que non se formularon alegacións no trámite de exposición pública previsto no artigo 24.3 da Orde pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, e de conformidade cos criterios establecidos na EDLP, acordou que esta proposta provisional pase a ser definitiva.

CERTIFICACIÓN ACORDOS

ANEXO I: PROXECTOS APROBADOS

ANEXO II: PROXECTOS DESESTIMADOS

Esta proposta está tamén publicada no taboleiro de anuncios da oficina de dito GALP e non crea dereito a favor dos solicitantes propostos.