Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Adaptación da planta de procesado a novos produtos procedentes da pesca costeira artesanal: polbo cocido conxelado e peixe conxelado

O presente proxecto vai dirixido en dúas liñas de actuación principalmente:

-Mellorar a competitividade da actividade de procesado de produtos procedente da pesca artesanal adecuando as instalacións da confraría e adquirindo novo equipamento que permitan sacar dous novos produtos: polbo codico conxelado e peixe conxelado (sobre todo raia e pescada).

-Creación dunha nova marca colectiva: peixes e mariscos Mar de Lira.

Datos xerais
Acrónimo: 
Polbo de lonxa 2021
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Confraría de Pescadores de Lira
Datos de interese: 
-
Perfil empresarial: 
Coinfraría de Pescadores
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 21 de decembro do 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participatio (EDLP) aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro
Convocatoria - ano: 
2021
Data de aprobación: 
05/07/2021
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
7
Anualidades: 
2021
Data fin de execución: 
31/10/2021
Ámbito de aplicación: 

Concello de Carnota

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
36.700,00 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
36.700,00 €
Total axuda pública aprobada (€): 
29.360,00 €
% Subvención: 
35,2
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
91.433,45 €
FEMP (%): 
85
CA (€): 
16.135,32 €
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

O principal obxectivo do proxecto é a mellora competitiva da actividade de procesado de produtos procedentes a pesca costeira artesanal mediante a adecuación das instalacións e equipamentos para sacar ao mercado dous novos produtos: polfo cocido conxelado, baixo a marca Polbo de Lonxa, e peixe conxelado, fundamentalmente raia e pescada, baixo a marca colectiva a crear neste proxecto , Mar de Lira.

 

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

Co desenvolvemento do proxecto espérase conseguir os seguintes resultados:

-Implementar unha nova línea de procesado de polbo (limpiado, eviscerado, ultraconxelado e cocido) para sacar ao mercado un novo produto: o polbo cocido e conxelado baixo a marca Polbo de Lonxa.

-Crear unha marca colectiva que axude a diferenciar e valorizar os produtos da pesca costeira artesanal no no ámbito de actuación: peixes e mariscos Mar de Lira.

-Implementar unha nova línea de procesado de peixe (limpiado e eviscerado, cortado e ultraconxelado) para sacar ao mercado novos produtos: raia conxelada, lomos de pescada artesanal conxelada, etc. todos eles baixo a marca Mar de Lira.

-Diversificar a actividade da planta de procesado para non depender soamente dunha especie, o polbo. Esto nos permitirá seguir coa actividade nas épocas de paro biolóxico do polbo ou en épocas de escasede de recurso.

-Consolidar e aumentar o emprego en torno á actividade de procesado.

-Aumentar a capacidade produtiva do procesado do polbo (limpiado, eviscerado e ultraconxelado).

-Aumentar a cifra de negocio da planta de procesado.

Principais actividades do proxecto: 

ACTIVIDADE 1: adecuación do almacén nº1 de Portocubelo para aloxar nel una nova cámara de conxelado do produto final.

A confraría dispón, a través dunha concesión administrativa por parte de Portos de Galicia, do almacén número 1do porto de Portocubelo. Este almacén, inutilizado neste momento, se rehabilitará, saneará e acondionará para aloxar unha nova cámara de conxelación de produto terminado. Isto permitirá aumentar a capacidade de almacenamento do produto terminado conxelado para acometer con éxito a produción de novos produtos, dado que as cámaras das que se dispón neste momento xa se están utilizando.

O alcande desta actividade será a da obra civil par acondicionar o almacén e a instalación da cámara de conxelación e equipos de frío.

ACTIVIDADE 2: obra civil para acondicionar a planta de procesado ás novas esixencias e para habilitar duas entreplantas de almacenaxe de envases e material de embalaxe na Lonxa.

A través desta actividade realizarase a obra civil necesaria para acondicionar a lonxa ás novas liñas de produción (nova cociña, novos portais de acceso, chans e tabiques) e para habilitar dúas entreplantas que se utilizarán como lugar de almacenaxe de envases e material de embalaxe dos novos produtos: bandexas, bolsas, caixas, rollos de etiquetas, etc.

O alcance desta actividade será a seguinte:

-Obra civil para tabiquería, chans e portais.

-Entrepalanta de almcenaxe.

-Barandillas para as entreplantas.

-Subministro de panelados para cociña.

-Construcción dun recinto anexo aillado e con aseo para dar servizo de vestuario e almacén á Lonxa.

O aloxamento destes consumibles faise completamente necesario para poder garantir o subministro dos mesmos durante o proceso produtivo.

ACTIVIDADE 3: adquisición de máquina de procesaro e mobiliario: liña de polbo cocido.

Dentro desta actividade se contemplan as seguintes adquisicións para a línea de procesado de polbo cocido:

-Abatedor de temperatura: para enfriar rapidamente o polbo unha vez cocido.

-Cocedoiro de de polbo ao vapor: para cocer o polbo utilizando un forno de vapor (determinados clientes prefiren o polbo cocido deste xeito).

-Marmita industrial a gas: pra cocer polbo con auga (algúns clientes prefiren o polbo cocido deste xeito).

-Lavadora rizadora de polbo.

-Esterilizados de coitelos por ozono.

-Campás mural.

-Mesa en forma de L con cubeta fregadeiro en acero inox.

-Mesa neutra con con escurrideiro en acero inox.

-Mesa de traballo (0,60x0,70x0,85)

-Mesa de traballo (1,60x0,70x0,85)

-Termoselladora automática para barquetas con efecto SKIN.

-Mesa de rodillos de inox. para aloxar as barquetas que saen da termoselladora.

-Báscula electrónica ata 60 kg.

Todos os elementos desta actividade son necesarios durante o proceso do polbo cocido e conxelado.

ACTIVIDADE 4: Adquisición de máquinas de procesado e mobiliario:  liña raia pelada, cortada e conxelada.

Dentro desta actividade se contemplan as seguintes adquisicións:

-Peladora de raia mariña, para pelar de forma automática o produto.

-Serra de cinta para cortar o produto de forma asistida.

-Báscula electrónica ata 60 kg.

-Báscula electrónica ata 160 kg.

Todos os elementos desta actividade son necesarios durante o procesado da raia envasada ao baleiro e conxelada.

ACTIVIDADE 5: Equipamento en fase de empaquetado.

Dentro desta actividade contémplanse as seguintes adquisicións para a zona de empaquetado do produto antes de proceder ao almacenamento da cámara de conxelado:

-Máquina flexadora para o produto terminado.

Todos os elementos desta actividade son necesarios durante o procesado de novos produtos.

ACTIVIDADE 6: Equipamento en fase de empaquetado.

Tras os últimos investimentos realizados pola confraría de pescadores de Lira na lonxa para a súa planta de procesado de polbo e raia crese necesaria a instalacións dun sistema de videovixiancia continua das instalacións. Por elo esta actividade incluirá a adquisición e instalación do seguinte equipamento:

-Equipo de videovixiancia , grabador, cámaras e TV de visor en tempo real.

-PC de control.

ACTIVIDADE 7: Instalación dun sistema de desinfección de auga salgada usada para o lavado de produto fresco.

Tras unha inspección sanitaria se esixe a instalación dun equipo de desinfección mediante radiación UV da auga salgada que utiliza no proceso de lavado do polbo e a raia.

Para elo esta actividade incluirá a adquisición e instalación do seguinte equipamento:

-Sistema de tratamento e desinfección por UV de auga salgada.

ACTIVIDADE 8: Nova marca colectiva de peixes e mariscos procedentes da pesca artesanal costeira.

Se desenvolverá unha marca colectiva denominada Mar de Lira, coa que se identificarán e valorizarán o produto procesado na nova liña de produción, fundamentalmente raia eviscerada, cortada e conxelada en bandexas e  lomos de pescada.

O desenvolvemento da marca incluirá o manual de usos da mesma.

Para poder lograr unha diferenciación do noso produto e darlle o valor que se merece no mercado (produto procedente da pesca artesanal e procesado polo propio sector pesqueiro) é imprescindible gozar dunha marca distintiva.

ACTIVIDADE 9: Deseño do Manual de Identidade Corporativa (MIC) da nova marca colectiva MAR DE LIRA.

A execución do proxecto permitiranos definir a imaxe corporativa coa que se identificará a nova marca MAR DE LIRA. O manual incluirá todas as aplicacións necesarias para destacar o produto no mercado: logotipo, aplicacións de papelaría, caixas de embalaxe, etiquetas de produto, furgón, etc.

ACTIVIDADE 10: Adaptación do actual sistema de trazabilidade e etiquetado aos novos produtos e desenvolvemento da web:

Modificarase o sistema de pesaxe, etiquetado e trazabilidade par adaptalo aos novos produtos que se procesarán: engadir ao maestro de especies as novas especies, deseñar e implementar as novas etiquetas. Ademais, implantarase a web onde se poderá consultar online a información individual da trazabilidade.

Esta acción é indispensable para cumplir con:

-O etiquetado legal esixible aos novos produtos.

-O obxectivo de transparencia e claridade ao respecto da trazabilidade e orixe do produto que vimos ofrecendo ao cliente final, consumidor dos nosos produtos.

 

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

Obxectivo Estratéxico 1: Sector Pesqueiro

Obxectivo específico da EDLP: 

1.1 Fomento dun sector pesqueiro sostible ambientalmente, eficiente no uso dos recursos, innovador, competitivo e baseado no coñecemento.

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)