Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Comezou no concello de Porto do Son o noso curos de "Confección e mantemento de artes e aparellos"

Presentáronse máis de 50 solicitudes para cubrir as 20 prazas existentes, o que certifica o interese espertado por esta iniciativa.

Trátase dunha curso de 300 horas a través do cal as persoas beneficiarias poderán optar a un certificado de profesionalidade que lles facilitará a incorporación ao mundo laboral, xa que este título oficial capacítaas para o exercicio desta profesión en todo o ámbito nacional.

As materias a estudo nas próximas xornadas serán as seguintes:

1. Clasificación e confección de artes e aparellos de pesca.

2. Interpretación de Planos de artes e aparellos de pesca.

3. Utilización de materiais para a confección de artes e aparellos de pesca.

4. Elaboración de panos en las artes de pesca.

5. Cortes de panos nas artes de pesca.

6. Elaboración dos distintos elementos que conforman o palangre.

7. Armado e montaxe de artes de pesca.

8. Armado de Aparellos de pesca.

9. Prevención de riscos relacionados co armado e montaxe de artes e aparellos.