Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proposta de resolución definitiva de concesión de axudas do GALP Costa Sostible

Reunida a Xunta Directiva do GALP Seo Fisterra Ría Muros-Noia. Costa Sostible nas das do 4 de outubro de 2019 para elaborar a proposta de resolución provisional, e na data do 15 de outubro de 2019 para realizar a proposta de resolución definitiva, aprobou elevar á Consellería do Mar a proposta de resolución definitiva da segunda convocatoria de axudas do ano 2019.

Proposta de resolución definitiva

Fichas de avaliación

 

A presente proposta de resolución definitiva  publicada no taboleiro de anuncios do GALP, non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.