Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mellora na gobernanza da xestión pesqueira artesanal no ámbito do P.N. Illas Atlánticas

Fortalecemento da pesca a pequena escala e empoderamento na gobernanza das súas actividades pesqueiras aos pescadores tradicionais a través do traballo de elaboración dun documento de diagnose que recolla a dependencia socioeconómica das confrarías dos GALPs da Ría de Arousa, Ría de Pontevedra e Ría de Vigo – A Guarda, no ámbito das augas do P.N. Illas Atlánticas e as medidas de xestión pesqueira propostas por estas entidades

Datos xerais
Acrónimo: 
-
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Confraría de pescadores “San José” de Cangas
Datos de interese: 
-
Perfil empresarial: 
Confraría de pescadores. Privado.
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 24 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desen
Convocatoria - ano: 
2017
Data de aprobación: 
31/10/2016
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
12
Anualidades: 
2016-2017
Data fin de execución: 
31/10/2017
Ámbito de aplicación: 

 

Ría de Vigo, Ría de Pontevedra e Ría de Arousa

 

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
42.066,00 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
34.765,24 €
Total axuda pública aprobada (€): 
31.288,72 €
% Subvención: 
100
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
23.466,54 €
FEMP (%): 
75
CA (€): 
7.822,18 €
CA (%): 
25
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

Fomentar a participación do sector implicándoo na gobernanza e responsabilidade na xestión pesqueira. Xestionar e reducir os conflitos, na medida do posible, entre os diversos sectores e actores do proxecto. Reforzo do papel das comunidades pesqueiras no desenvolvemento local e da gobernanza dos recursos pesqueiros.

 

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

Estudio xeográfico das confrarías e análise das actividades pesqueiras. Recompilación da información das actividades que se realizan no parque. Proposta do uso e xestión pesqueira no ámbito do parque. Divulgación dos resultados obtidos. Constitución dunha mesa de traballo.

Principais actividades do proxecto: 

Recompilación de información relativa ás actividades que se desenvolven no ámbito do Parque Nacional Illas Atlánticas. Análise da información. Proposta de uso e xestión pesqueira no ámbito do parque. Divulgación dos resultados obtidos da análise e da proposta resultante do uso e xestión. Mesa de traballo co organismo autónomo P.N. Illas Atlánticas

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

Reforzo das comunidades no desenvolvemento local e da gobernanza, dos recursos pesqueiros e actividades marítimas locais.

Obxectivo específico da EDLP: 

Poñer en práctica instrumentos para conseguir un maior empoderamento do sector para acadar un maior desenvolvemento da zona pesqueira.

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)