Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proposta resolución definitiva

Proposta de Resolución da Xunta Directiva para proxectos da Convocatoria 2024

A Xunta Directiva do GALP Ría de Vigo A Guarda , acordou, en reunión celebrada o 18 de abril de 2024 na sede do GALP , a proposta de resolución dos proxectos que considerou prioritarios para a execución da súa Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo, de conformidade cos criterios establecidos nesta, e no estipulado na Orde do 28 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura 2021-2027, e se convocan as correspondentes ao ano 2024.

Esta proposta de Resolución non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.

Esta proposta está publicada no taboleiro de anuncios da oficina do GALP Ría de Vigo A Guarda segundo establece o artigo 20.1 da Orde do 28  de decembro de 2024, da Consellería do Mar.

https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda/proposta-definitiva-da-xunta...

BAREMO

https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda/baremo-partida-770-0

https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda/baremo-partida-780-non-produ...

PROPOSTAS DETALLADAS

https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda/anexo-i-partida-770

https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda/anexo-i-partida-780

https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda/anexo-ii-desestimados-1