Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Somos Confraría

Trátase dun proxecto centrado na mellora da gobernanza mediante o estímulo da participación dos seus membros nos órganos de goberno e no funcionamiento xeral da confraría, en particular na organización da comercialización. 

Datos xerais
Acrónimo: 
Somos Confraría
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Confraría de pescadores "San Francisco" de Vigo
Datos de interese: 
https://www.lonxasgalegas40.gal/vigo/gl
Perfil empresarial: 
Confraría de pescadores
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 3 de agosto de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro par
Convocatoria - ano: 
2021
Data de aprobación: 
01/12/2021
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
10
Anualidades: 
2022
Data fin de execución: 
30/09/2022
Ámbito de aplicación: 

O proxecto será realizado no Concello de Vigo, por ser o Concello onde ten a súa sede a Confraría de pescadores de Vigo, pero as accións derivadas do mesmo serán divulgadas ao total dos Concellos e entidades participantes do GALP Ría de Vigo - A Guarda. Así mesmo, as accións tamén terán divulgación no eido das Confrarías galegas e as súas agrupacións, coa finalidade de compartir ideas que poidan ser explotables ao outros lugares de Galicia 

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
45.523,89€
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
37796,60€
Total axuda pública aprobada (€): 
35.906,77€
% Subvención: 
95 %
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
30.364,12 €
FEMP (%): 
85 %
CA (€): 
5.358,37 €
CA (%): 
15 %
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

- Promover a mellora da gobernanza dos recursos económicos (liñas de negocio) da Confraría

- Promover a mellora da gobernanza social, fortalecendo os vínculos dos e das asociadas coa Confraría e poñendo en valor o seu traballo diario

- Promover a visibilidade das mulleres e o seu papel histórico na Confraría de pescadores de Vigo, e promover a incorporación das mulleres aos órganos de goberno

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

-  A mellora da gobernanza das liñas de negocio da Confraría, farán que sexan viables a longo prazo e favorecerán futuras contratacións de persoal especializado, máis concretamente na posta en marcha da nova lonxa de Canido. O estudo de usos e aproveitamentos da nova instalación da Lonxa de Canido, facilitará a posta en marcha dunha instalación con maiores posibilidades de éxito na comercialización dos produtos. A mellora da videovixilancia da Mariña deportiva facilitará manter as prazas de amarre ocupadas mais tempo durante o ano, e facilitarán o traballo ao persoal da Confraría

- O fortalecemento dos lazos entre a Confraría e os seus asociados e asociadas, facilitará a boa marcha das liñas de negocio, centralmente no relacionado co fornecemento de produtos do mar para a súa venda na nova Lonxa de mariscos

- Promover a visibilidade da muller na Confraría de pescadores de Vigo, tan masculinizada nos últimos anos, favorecerá que nun futuro próximo existan máis mulleres socias e maior representación nos órganos de goberno

Principais actividades do proxecto: 

- Mellora da gobernanza social - Gobernanza de xénero: Diagnose participativa para a posta en valor do papel da muller na confraría

- Mellora da gobernanza social - Campaña de vinculación emocional coa Confraría: Campaña para dar a coñecer a Confraría de Vigo e a súa contorna

- Gobernanza: liñas de negocio - Escaparate virtual de Canido: Creación dun espazo web que serva de escaparate online para a promoción e venda dos produtos da Confraría

- Gobernanza: liñas de negocio - Estudo de usos e aproveitamentos da nova instalación da Lonxa de Canido

- Gobernanza: liñas de negocio - Videovixilancia online das prazas de amarre: Mellora da seguridade na Mariña Deportiva de Bouzas para favorecer o aluguer e cesión de amarres e á vez facilitar o traballo e eficiencia do persoal propio da Confraría

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

Reforzo das comunidades no desenvolvemento local e da gobernanza, dos recursos pesqueiros e actividades marítimas locais

Obxectivo específico da EDLP: 

Poñer en práctica instrumentos para conseguir un maior empoderamento do sector para acadar un maior desenvolvemento da zona pesqueira

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)