Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proposta de resolución definitiva da Xunta Directiva do GALP A Mariña-Ortegal de proxectos da 1ª fase de adxudicación de axudas da convocatoria de 2020

A Xunta Directiva do GALP A Mariña-Ortegal, en xuntanza celebrada o día 16 de xuño de 2020, vista a proposta de resolución provisional do Equipo Técnico do GALP e publicada a proposta de resolución provisional da Xunta Directiva do GALP, fronte á que non se formularon alegacións no trámite de exposición pública previsto no artigo 24.3 da Orde pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, e de conformidade cos criterios establecidos na EDLP, acordou que esta proposta provisional pase a ser definitiva quedando tal e como se pode ver no documento adxunto:

https://www.dropbox.com/s/axspyt8nk1ua3c2/proposta%20de%20resoluci%C3%B3n%20definitiva%20da%20x.d.PDF?dl=0

Esta proposta está tamén publicada no taboleiro de anuncios da oficina de dito GALP e non crea dereito a favor dos solicitantes propostos.