Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proposta de resolución provisional da Xunta Directiva do GALP A Mariña-Ortegal de proxectos da 2ª fase de adxudicación de axudas da convocatoria de 2021

A Xunta Directiva do GALP A Mariña-Ortegal en xuntanza celebrada o día 6 de outubro de 2021, vista a proposta de resolución provisional do Equipo Técnico do GALP, acordou aprobar a proposta de resolución provisional de proxectos que se adxunta.

/sites/default/files/resolucion_provisional_x.d.pdf

https://www.dropbox.com/s/lewpv3lvvkc4r04/Resoluci%C3%B3n%20provisional%20X.D.pdf?dl=0

Esta proposta está tamén publicada no taboleiro de anuncios da oficina de dito GALP e non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.

Tal e como se reflicte no artigo 24.3 da Orde de bases do 3 de agosto de 2021, da Consellería do Mar, outorgase un prazo de alegacións contra esta resolución de 5 días hábiles contados dende a data da súa publicación.

No caso de non haber alegacións no prazo indicado, esta proposta pasará a ser definitiva, segundo o establecido no artigo 24.4 da Orde de bases das axudas