Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Instalación dun fabriquín de xeo para a mellora da capacidade dos servizos da lonxa de Sada e para o interese da colectividade.

O proxecto consiste na adquisición, instalación e posta en marcha dun fabriquín de xeo en escamas. 

Esto posibilita, reducir os costes de operación e mellorar a calidade do producto, optimizando e mellorando a actividade da lonxa e da Cofradía de pescadores de Sada. 

Ademais, esto permitirá dispor dunhas infraestructuras máis eficientes enerxéticamente e que sexan máis respetuosas co seu entorno e coiden mellor o produto, reducindo o impacto ambiental, a pegada de carbono e os costes asociados á actividade da lonxa, potenciando e consolidando ao mesmo tempo os negocios do porto e da súa área de influencia.

Datos xerais
Acrónimo: 
-
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Cofradía de pescadores de Sada
Datos de interese: 
https://www.lonxasgalegas40.gal/sada/es
Perfil empresarial: 
Cofradía de pescadores.
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobados para os grupoas de acción local do sector pesqueiro
Convocatoria - ano: 
2020
Data de aprobación: 
30/11/2020
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
11
Anualidades: 
2020-2021
Data fin de execución: 
31/10/2021
Ámbito de aplicación: 

Todo o territorio do GALP Golfo Ártabro Sur, e en xeral todo o Golfo Ártabro e a súa área de influencia.

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
124.504,15 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
101.155,21 €
Total axuda pública aprobada (€): 
101.155,21 €
% Subvención: 
100
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
85.981,93 €
FEMP (%): 
85
CA (€): 
15.173,28 €
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
0
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
0
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
10
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

O obxectivo principal do proxecto é a posta en marcha das melloras técnicas na lonxa de Sada, coa instalación dun fabriquín de xeo que facilitará aos membros desta confraría e doutras limítrofes no Golfo Ártabro a mellora da comercialización dos produtos da pesca tanto a nivel buque como a calquera empresa que no seu proceso de manipulación requira xeo en escamas para o mantemento da calidade do produto extraído, que conleva unha mellora dos prezos de venda e disminúa a pegada de carbono ao ser a sustitutiva dunha vella fábrica de xeo que non é respetuosa co medioambiente. Ademais, reducirase o desprazamento dos barcos para repor xeo, e con isto disminuirase a pegada de carbono. 

Con este proxecto conséguese mellorar a competitividade do porto, con unha infraestructura máis eficar para atender a xestión eficiente dos recursos pesqueiros. 

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

O equipamento que se quere instalar neste proxecto, conseguirá mellorar a calidade con que o pescado chega aos clientes finales; xa que, hai empresas que demandan o emprego de xeo no seu proceso diario de manipulación de peixe para chegar aos clientes finales e que hoxe necesital traer en camións dende portos situados a máis de 25km para poder realizar correctamente o embalaxe de peixe. Ademais, reduce a pegada de carbono e evita gastos en portes innecesarios. 

Principais actividades do proxecto: 

O proxecto consiste na adquisición, instalación e posta en marcha dun fabriquín de xeo en escamas. Isto permitirá reducir os custes de operación e mellorar a calidade do produto, optimizando e mellorando a actividade da lonxa e da Cofradía de pescadores de Sada e a súa contorna. 

Ademais, é preciso incidir en que este porto está no corazón do Golfo Ártabro e cun longo historial de servizo para empresas e usuarios tanto de Sada como de Ares, Lorbé e Pontedeume. É un espazo de especial interese para o sector da pesca e da acuicultura, polo que o seu aproveitamento será, sen dúbida, moi elevado. 

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

Obxetivo estratéxico 3: Fomento do aproveitamento sostible do patrimonio medioambiental das zonas pesqueiras, incluíndo operacións de mitigación do cambio climático e de transición a unha economía de baixas emisións de carbono. 

 

Obxectivo específico da EDLP: 

Obxetivo específico 3.2: Contribución á reducción da pegada de carbono.

Línea de actuación 3.2.2.: Favorecer un modelo de desenvolvemento enerxético sostible.

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)