Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Contratación dunha póliza de crédito

O GALP Ría de Pontevedra, segundo acordo da súa Xunta Directiva, acordou a contratación dunha operación financeira para o peche da anualidade con cargo á recepción do segundo anticipo do 50 % dos fondos de funcionamento e animación da anualidade 2022 por un importe de 80.000 €. Por este motivo, solicita ofertas para esta operación financeira.

Calquera aclaración ou documentación que precise pode poñerse en contacto co GALP Ría de Pontevedra nos teléfonos 698 180 887/886 213 015 ou no correo electrónico gacpontevedra@gmail.com.

O prazo para a recepción das ofertas é de cinco (5) días hábiles contados a partir do 15 de novembro.