Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Equipamento de centro de elaboración transformación e comercialización de produtos do mar procedentes da pesca costeira artesanal (GALP 6 - 007)

O PERCEBEIRO, S.L. pretende mellorar a trazabilidade, operatividade, e eficacia do proceso de elaboración, exportación e comercialización desenvolvido no seu Centro de elaboración, transformación e comercialización de produtos do mar procedentes de pesca costeira artesanal (incluíndo a acuicultura e o marisqueo), situado nos Departamentos 51-52-53 e 54 do Edificio de Exportadores do Porto Pesqueiro de Marín, termo municipal de Pontevedra. Deste xeito poderá ofrecer aos seus clientes produtos do mar elaborados en óptimos condicións de calidade e presentación, conservando todas as súas propiedades naturais, en consonancia coas actuais esixencias comerciais e sanitarias dos mercados.

Para iso, precisa dotar ao Centro de Elaboración con equipos e maquinaria de proceso de nova tecnoloxía cuxa adquisición se inclúe no proxecto

 
Datos xerais
Acrónimo: 
-
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
O Percebeiro S. L.
Datos de interese: 
opercebeiro.com/ Perfil en Facebook: O Percebeiro
Perfil empresarial: 
Empresa privada. A súa principal fonte de negocio é a elaboración, transformación e comercialización de toda clase de produtos procedentes da pesca, o marisqueo, da acuicultura e das capturas locais. Estes produtos son adquiridos, fundamentalmente, nos portos e nas lonxas marisqueiras das Rías Baixas de Galicia (peixes, moluscos e crustáceos). Unha vez nas instalacións, elabóranse, transforman e comercializan aos diferentes clientes e nos diferentes mercados locais, autonómicos, nacionais e internacionais, sendo o seu público obxectivo, fundamentalmente, a restauración. Cada día comercializamos peixe e marisco fresco das lonxas máis importantes da rexión a clientes de toda España. A nivel internacional, dispoñemos de clientes en Empresa privada. A súa principal fonte de negocio é a elaboración, transformación e comercialización de toda clase de produtos procedentes da pesca, o marisqueo, da acuicultura e das capturas locais. Estes produtos son adquiridos, fundamentalmente, nos portos e nas lonxas marisqueiras das Rías Baixas de Galicia (peixes, moluscos e crustáceos). Unha vez nas instalacións, elabóranse, transforman e comercializan aos diferentes clientes e nos diferentes mercados locais, autonómicos, nacionais e internacionais, sendo o seu público obxectivo, fundamentalmente, a restauración. Cada día comercializamos peixe e marisco fresco das lonxas máis importantes da rexión a clientes de toda España. A nivel internacional, dispoñemos de clientes en París, Andorra, Suecia, Italia e Inglaterra, ademais de realizar envíos puntuais a outros países. Estes contactos son o resultado de quince (15) anos de bo traballo onde premiamos a alta calidade e o mercado gourmet creando fortes lazos de confianza cos nosos actuais clientes. No ano 2013 forons premiados co accésit á Internacionalización no 'II premio Novo Emprendedor de Galicia'. En 2014, Manuel Otero González, socio cofundador da empresa, recibiu o premio 'Autónomo distinguido 2014'
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 24 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desen
Convocatoria - ano: 
2016
Data de aprobación: 
03/11/2016
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
12
Anualidades: 
2016 - 2017
Data fin de execución: 
31/10/2017
Ámbito de aplicación: 

Marín

 

 
Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
90.357,60
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
74.675,70
Total axuda pública aprobada (€): 
37.337,85
% Subvención: 
50
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
31.737,17 € €
FEMP (%): 
85
CA (€): 
5.600,68 €€
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

O obxectivo xeral do presente proxecto de investimento, consiste no EQUIPAMENTO do noso Centro de Elaboración, transformación e comercialización de produtos do mar, que nos permitirá aumentar o valor engadido dos produtos procedentes da pesca costeira artesanal da zona, incluíndo a acuicultura e o marisqueo.

A materialización deste proxecto redundará nunha mellora da

competitividade e da economía da empresa, e en consecuencia do sector pesqueiro do territorio, con peso social e económico no territorio, revalorizando a calidade do seu produto pesqueiro, acuícola e

marisqueiro, claramente recoñecida e valorada polo consumidor.

 
Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

A adquisición destes equipos e maquinaria de deseño e tecnoloxías innovadores permitiranos conseguir:

ou Mellorar as condicións de traballo, xa que se axilizarán e facilitarán as tarefas de pesado, envasado, empaquetado e etiquetaxe do produto terminado, o que permitirá atender os pedidos con maior rapidez e aumentar os mesmos. En consecuencia, mellorará a operatividade e efectividade da empresa beneficiando o seu resultado económico.

ou O novo deseño e tratamento dos materiais de fabricación dos equipos e maquinaria, facilita a súa limpeza e evita a acumulación de materia orgánica que pode prexudicar o funcionamento dos mesmos e por tanto, a operatividade da cadea produtiva. Desta forma reduciranse os gastos de mantemento da maquinaria e a súa vida funcional será maior. Doutra banda, permite mellorar as condicións hixiénicas e de saúde pública do proceso produtivo.

ou Maior rapidez na preparación e distribución do produto, o que aumentará a calidade do servizo e o produto chegará en mellores condicións aos nosos clientes.

 
Principais actividades do proxecto: 

O PERCEBEIRO, S.L. pretende mellorar a trazabilidade, operatividade, e eficacia do proceso de elaboración, exportación e comercialización desenvolvido no seu centro de elaboración, transformación e comercialización de produtos do mar procedentes de pesca costeira artesanal (incluíndo a acuicultura e o marisqueo), situado nos Departamentos 51-52-53 e 54 do Edificio de Exportadores do Porto Pesqueiro de Marín, termo municipal de Pontevedra. Deste xeito poderá ofrecer aos seus clientes produtos do mar elaborados en óptimos condicións de calidade e presentación, conservando todas as súas propiedades naturais, en consonancia coas actuais esixencias comerciais e sanitarias dos mercados.

Para iso, precisa dotar ao Centro de Elaboración cos seguintes equipos e maquinaria de proceso, de nova tecnoloxía:

1. Plataforma de pesada -150 Kg, para a recepción do produto. Composto por: Plataforma de pesada 606 ET-S I+I (150 kg), PC Industrial IS 70 con pantalla táctil, e etiquetadora manual GLP160 IS INOX, polo cal se xestionará a pesada na recepción dos produtos.

2. Liña de limpeza e revisado de moluscos, composta por:

* Cinta de alimentación dá lavadora de moluscos.

* Lavadora de moluscos con rodetes.

* Cinta de revisado en posición horizontal e sentido unidireccional.

3. Tres (3) placas de polietileno para mesas de lavado de peixe. Dimensións 2.210 x 980 mm, espesor 20 cm, cor azul. Caracterízanse pola súa facilidade de limpeza e desinfección, de tal forma que se conseguirán mellores condicións hixiénicos ? sanitarios nos traballos de lavado do peixe.

4. Andel de 2 estantes para cámara de fresco, construídos en aceiro inox, e de dimensións 5.500 x 820 mm.

5. Oito (8) transpaletas manuais galvanizadas, con capacidade de 2.500 kg, para facilitar os traballos de carga e transporte entre as diferentes zonas do centro de transformación e elaboración.

6. Catro (4) grampadoras neumáticas con pulsador manual, para os traballos de empaquetado en caixas de madeira dos moluscos en fresco xa envasados.

7. Dous (2) Etiquetadoras para funcións de trazabilidade. Unha situarase en zona de produción e a outra en oficinas., composto por Impresora industrial TOSHIBA B-EX4T2- GS12 con módulo de corte, necesarias para a impresión das etiquetas de trazabilidade destinadas ao envasado dos moluscos para a súa comercialización.

8. Equipos informáticos para mellorar o control da trazabilidade e da comercialización dos nosos produtos.

 
Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

Aumento do valor, creación de emprego, atracción de mozos e promoción da innovación en todas as fases da cadena de suministro dos productos da pesca e da acuicultura.

 
Obxectivo específico da EDLP: 

1.1 . Promover o crecemento económico da Ría de Pontevedra a partir da intensificación dos esforzos na promoción dos produtos, e da mellora de todos os procesos que integran as actividades da cadea de valor, dende a xestión do recurso e a extracción ata a chegada ao consumidor.

 
Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)