Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN

Proposta de Resolución da Xunta Directiva para proxectos da Convocatoria 2023

A Xunta Directiva do GALP Ría de Vigo A Guarda , acordou, en reunión celebrada o 4 de decembro de 2023 na sede do GALP , a proposta de resolución dos proxectos que considerou prioritarios para a execución da súa Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo, de conformidade cos criterios establecidos nesta, e no estipulado na Orde do 14 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura 2021-2027, e se convocan as correspondentes ao ano 2023”

Esta proposta de Resolución non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.

Esta proposta está  publicada no taboleiro de anuncios da oficina do GALP Ría de Vigo A Guarda segundo establece o artigo 20.1 da Orde do 14 de setembro de 2023, da Consellería do Mar. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN 

https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda/proposta-resolucion-4122023

BAREMO 

https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda/baremo-partida-780-entidades...

https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda/baremo-partida-770-empresas-...

PROPOSTA DETALLADA

https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda/proposta-detallada-entidades...

https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda/anexo-i-proposta-detallada-e...

https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda/proposta-desestimados-4122023