Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Marisqueo ns Ría Muros-Noia. Patrimonio Inmaterial

Presentación dunha candidatura  da Cultura do Marisqueo, que inclúa á Ría de Muros-Noia ante a UNESCO para a súa declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial, consonte á Convención de París de 2003

Datos xerais
Acrónimo: 
MARISQUEO P.I.
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Confraría de Pescadores San Bartolomé de Noia
Datos de interese: 
http://www.cofradianoia.es/es/
Perfil empresarial: 
Confraría de pescadores
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 21 de decembro do 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participatio (EDLP) aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro
Convocatoria - ano: 
2019
Data de aprobación: 
08/09/2019
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
27
Anualidades: 
2019-2020-2021
Data fin de execución: 
30/06/2021
Ámbito de aplicación: 

O traballo realizarase nos catro concellos da Ría Muros-Noia: Muros, Noia, Outes e Porto do Son.

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
85.500,00 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
79.772,72 €
Total axuda pública aprobada (€): 
72.593,20 €
% Subvención: 
91
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
61.704,22 €
FEMP (%): 
85
CA (€): 
10.888,98 €
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

- Integración da Cultura do Marisqueo da Ria Muros-Noia no Catálogo ou Inventario do Patrimonio Cultural de Galicia.

- Candidatura conxunta ante a UNESCO, xunto con outros territorios ou entidades doutros países para a declaración da cultura do marisqueo como Patrimonio Cultural Inmaterial.

- Investigación cultural do marisqueo na Ría Muros-Noia.

- Aumentar a difusión da cultura do marisqueo da Ría Muros-Noia.

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

1. Estudos sobre a Cultura do Marisqueo na Ría de Muros-Noia. Cando menos, 2 traballos técnicos, un ligado directamente aos requisitos da candidatura e outro máis completo que permita afondar no coñecemento da temática.

2. Realización dun vídeo e dun catálogo fotográfico atendendo aos requisitos da UNESCO e da Consellería de Cultura para a documentación dos expedientes.

3. Expediente de integración da cultura do marisqueo da Ría Muros-Noia no Catálogo ou Inventario do Patrimonio Cultural de Galicia.

4. Realización dun seminario técnico sobre a cultura do marisqueo na Ría.

5. Creación dun partenariado internacional para a candidatura conxunta ante a UNESCO.

6. Expediente de candidatura da cultura do marisqueo na Ría -conxunta con outras zonas do mundo- a Patrimonio.

7. Realización dun programa de actividades de difusión da cultura do marisqueo no territorio para favorecer o seu coñecemento e posta en valor.

Principais actividades do proxecto: 

A. ESTRATEXIA DE CANDIDATURAS.

Estas actividades refírense aos trasballos precisos para a realización de candidatura á protección da UNESCO, incluíndo a conformación dun partenariado internacional.

Actividade 1. Informe científico.

Actividade 2. Memoria fotográfica.

Actividade 3. Vídeo documental.

Actividade 4. Estudo multidisciplinar sobre a cultura do marisqueo na Ría Muros-Noia.

Actividade 5. Viaxe de estudo e coordinación do partenario internacional.

B.ESTRATEXIA DE COMUNICACION.

O proxecto en xeral xira arredor da idea de poñer en valor a cultura do marisqueo, polo tanto, alén dos traballo específicos para o seu recoñecemeto internacional, queremos afondar na difusión dos valores do patrimonio cultural cunha estratexia que, ademais, reforce a nivel social a candidatura ante a UNESCO dentro e fora de Galicia. A estratexia de comunicación pretende chegar a distintos tipos de público_

Actividade 6. Seminario técnico.

Actividade 7. Programa cultural.

Actividade 8. Sitio web e redes sociais.

Actividade 9. Comunicación coa prensa.

Actividade 10. Edición de monografía.

C. ESTRATEXIA DE XESTION DO PARTENARIADO.

Actividade 11. Organización de partenariado internacional.

Actividade 12. Asistencias técnicas adicionais.  

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

Obxectivo estratéxico 1. Sector Pesqueiro.

Obxectivo específico da EDLP: 

1.3 Empoderamento e autoestima do sector pesqueiro.

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)