Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Selección de persoal Administrativo do GALP A Mariña-Ortegal: Resultados da proba escrita.

Os resultados acadados polos aspirantes na primeira fase do proceso de selección, son os que figuran no documento anexo, detallándose a puntuación acadada por cada un deles:

Resultados da proba escrita: /sites/default/files/21.08.31_resultados_proba_escrita.pdf

Indícase no mesmo documento, lugar e data para a realización da entrevista persoal.