Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Orde de Axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) do GALP

No día de hoxe saíu publicada no Doga a Orde de Axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), aprobadas aos Grupos de Acción Local do sector Pesqueiro (GALP) para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no mar do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020 (FEMP). Dende o momento da publicación da orde os promotores disporán de un prazo de un mes para a presentación telemática (código de procedemento PE155A).O prazo remata o próximo 17-09-2021.  Achegamos enlaces á información:

Orde de Axudas:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210817/AnuncioG0427-040821-0001_gl.html

 

Procedemento:

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155A

 

Descarga de Modelos de memorias:

https://mar.xunta.gal/gl/o-mar/o-sector/grupos-de-accion-local-do-sector-pesqueiro/modelos-de-memorias

 

EDLP COSTA DA MORTE:

 https://galp.xunta.gal/sites/default/files/edlp_galp_costa_da_morte_modif_2019_1.pdf

 

Para mais información, pode poñerse en contacto connosco a través do teléfono 981707378 ou o correo: galp.mar.costadamorte@xunta.gal.

Estamos a súa disposición na oficina sita no Edificio do Centro Comarcal de Bergantiños, Buño, Malpica de Bergantiños, de luns a venres de 8:30 a 15:00horas.

 

Equipo Técnico GALP Costa da Morte

galp.mar.costadamorte@xunta.gal

T981707378

Lg A Camposa, s/n, Buño

15111 Malpica de Bergantiños