Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MemoriaAtlántica. Preservando o pasado mariñeiro para tecer o futuro do mar

O proxecto pretende compartir co mundo a gran riqueza do patrimonio atlántico ligado ao mar. Presentar o potencial emprendedor da xente do mar. Contarlle, aos máis pequenos e tamén aos máis grandes, o incrible valor do tanxible e o intanxible da  costa. Compartir, xuntos, para multiplicar as oportunidades do  mar e das súas xentes. Orientar o  territorio cara aos obxectivos da axenda 2030. De pasado, de presente e de futuro. Facer percibir á sociedade o extraordinario potencial do noso mar. 

 Iste se fará Mediante unha ferramenta integrada de comunicación e storytelling á que denominamos MermoriAtlántica. Sendo un conxunto de accións integradas de comunicación que documenten, testemuñen, compartan e estendan a extraordinaria riqueza e o incrible valor que o mar para achegado á nosa sociedade a través do emprendemento, o traballo, os oficios, a arte, a educación, a gastronomía. Todas elas condensaranse nunha plataforma dixital: www.memoriatlantica.com que se nutrirá das accións presenciais e telemáticas integradas que neste proxecto detállanse. 
O proxecto contempla 6 municipios ou espazos físicos de desenvolvemento, que coinciden cos 6 municipios costeiros da zona de influencia do GALP Costa da Morte (a saber: Muxía, Camariñas, Laxe, Ponteceso, Malpica e A Laracha) (en diante: os seis municipios do proxecto) e 6 eixos transversais de desenvolvemento: EmprendementoAtlántico. OficiosAtlánticos. SustentabilidadeAtlántica. GastronomíaAtlántica. PaisaxeAtlántica. InnovaciónAtlántica. En consecuencia, todo o proxecto pivotará sobre eses 12 eixos, 6 xeoespaciais e 6 temáticos. 

PodCastDoAtlántico: Serie de 24 entrevistas audiopodcast de trinta minutos de duración cada unha gravadas nos seis municipios costeiros da zona de influencia do GALP Costa da Morte (a saber: Muxía, Camariñas, Laxe, Ponteceso, Malpica e A Laracha) a razón de 4 audiopodcast por Municipio. En cada municipio entrevistaremos a unha persoa emprendedora, a unha cociñeira, a unha artista e a unha profesional de recoñecido prestixio. Todas elas, como non podería ser doutra forma, terán unha vinculación directa co mar, sendo este o fío condutor de todas as entrevistas audiopodcast. 

HistoriasAtlánticas: Serie de 6 documentais que, tomando como protagonistas a persoas dos seis municipios costeiros da zona de influencia do GALP Costa da Morte (a saber: Muxía, Camariñas, Laxe, Ponteceso, Malpica e A Laracha), documenten o potencial emprendedor, innovador, sostible, gastronómico, artístico e investigador da zona. En consecuencia, gravaranse, producirán e editarán 6 documentais de (aproximadamente) 20 minutos de duración cada un: Emprendemento Atlántico. Oficios Atlánticos. Sustentabilidade Atlántica. Gastronomía Atlántica. Paisaxe Atlántica. Innovación Atlántica. 

AventurasAtlánticas: Relataremos, ilustraremos, deseñaremos, editaremos e presentaremos seis contos que nos acheguen á vida mariñeira en cada un dos seis municipios costeiros da zona de influencia do GALP Costa da Morte (a saber: Muxía, Camariñas, Laxe, Ponteceso, Malpica e A Laracha). Cada conto, terá unha inspiración temática: Emprendemento Atlántico. Oficios Atlánticos. Sustentabilidade Atlántica. Gastronomía Atlántica. Paisaxe Atlántica. Innovación Atlántica. Os contos editaranse en dobre formato: papel e dixital. A tirada en papel de cada conto será de 300 exemplares, que serán distribuídos alícuotamente polos centros educativos dos 6 concellos costeiros anteriormente citados. 

XornadasEducativasAtlánticas: Realizaremos un circuíto por centros educativos dos 6 municipios costeiros da zona de influencia do GALP Costa da Morte (a saber: Muxía, Camariñas, Laxe, Ponteceso, Malpica e A Laracha) para construír unha unidade didáctica que, tomando como base os contos Aventuras Atlánticas, concience ás alumnas e alumnos da importancia de vivir, traballar, emprender, innovar e coidar os nosos municipios. 

PlataformaWeb (www.memoriatlantica.com). Será a plataforma dixital que concentrará todas as accións e as súas actuacións compilables a nivel virtual. 

Datos xerais
Acrónimo: 
Mirador
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
ASOCIACIÓN PROFESIONAIS PERCEBE DA BARCA
Datos de interese: 
-
Perfil empresarial: 
-
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
A Orde do 14 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP)
Convocatoria - ano: 
2023
Data de aprobación: 
15/12/2023
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
12
Anualidades: 
2023,2024
Data fin de execución: 
31/10/2024
Ámbito de aplicación: 

Muxía, Camariñas, Laxe, Ponteceso, Malpica e A Laracha

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
75.625,00
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
75.625,00
Total axuda pública aprobada (€): 
71.087,50
% Subvención: 
94,0
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
49.761,25
FEMP (%): 
70
CA (€): 
21.326,25
CA (%): 
30
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

A misión desta acción é a posta en valor do patrimonio marítimo-cultural dos seis municipios do proxecto. 
Son obxectivos: contribuír a loitar contra a pobreza, axudar a definir criterios de pesca sostibles, propiciar a igualdade de xénero, auspiciar un uso máis racional da auga e os recursos, fomentar a eficiencia enerxética, axudar ao crecemento económico, tender á igualdade territorial e apostar por un uso de mar moito máis sostible na senda dunha economía circular.
Queren dar a coñecer: o potencial emprendedor ligado ao mar dos nosos municipios e multiplicar a súa resonancia; o capital innovador das xentes do noso mar e a súa capacidade de transformación; a inmensa riqueza dos produtos do mar e o seu potencial gastronómico; a dimensión investigadora que o mar proporciona á sociedade e a súa escalabilidade; o emprego activo nos sectores do mar, a súa repercusión na poboación activa e o seu papel dinamizador na economía dos municipios costeiros. 

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

Con PodCastDoAtlántico esperamos chegar a unhas 2.000 pax. Indicador para medir ese impacto: nº de escoitas que cada un terá na plataforma dixital do programa, sumando as veces que os Podcast se compartan en RRSS, que estimamos poidan representar un 10% das visualizacións totais. Con HistoriasAtlánticas esperamos  chegar a unhas 2.000 pax. O indicador: nº de visualizacións que os documentais teñan na plataforma dixital ou no perfil de RRSS no que se habilite a gravación dos faladoiros  sumando as veces que os vídeos se compartan cen RRSS, que estimamos poidan representar un 5% das visualizacións totais. 
Con AventurasAtlánticas esperamos chegar a 300 pax en formato papel e a 5.000 en formato dixital. Indicador: albarás de edición e distribución dos exemplares impresos. número de visualizacións/reproducións que os contos teñan na plataforma dixital do programa (www.memoriatlantica.com). Coas XornadasEducativasAtlánticas esperamos chegar a 300 escolares dos 6 municipios de referencia. 

Principais actividades do proxecto: 

PodCastDoAtlántico: Serie de 24 entrevistas audiopodcast de trinta minutos de duración cada unha gravadas nos seis municipios costeiros da zona de influencia do GALP Costa da Morte (a saber: Muxía, Camariñas, Laxe, Ponteceso, Malpica e A Laracha) a razón de 4 audiopodcast por Municipio. En cada municipio entrevistaremos a unha persoa emprendedora, a unha cociñeira, a unha artista e a unha profesional de recoñecido prestixio. Todas elas, como non podería ser doutra forma, terán unha vinculación directa co mar, sendo este o fío condutor de todas as entrevistas audiopodcast. 

HistoriasAtlánticas: Serie de 6 documentais que, tomando como protagonistas a persoas dos seis municipios costeiros da zona de influencia do GALP Costa da Morte (a saber: Muxía, Camariñas, Laxe, Ponteceso, Malpica e A Laracha), documenten o potencial emprendedor, innovador, sostible, gastronómico, artístico e investigador da zona. En consecuencia, gravaranse, producirán e editarán 6 documentais de (aproximadamente) 20 minutos de duración cada un: Emprendemento Atlántico. Oficios Atlánticos. Sustentabilidade Atlántica. Gastronomía Atlántica. Paisaxe Atlántica. Innovación Atlántica. 

AventurasAtlánticas: Relataremos, ilustraremos, deseñaremos, editaremos e presentaremos seis contos que nos acheguen á vida mariñeira en cada un dos seis municipios costeiros da zona de influencia do GALP Costa da Morte (a saber: Muxía, Camariñas, Laxe, Ponteceso, Malpica e A Laracha). Cada conto, terá unha inspiración temática: Emprendemento Atlántico. Oficios Atlánticos. Sustentabilidade Atlántica. Gastronomía Atlántica. Paisaxe Atlántica. Innovación Atlántica. Os contos editaranse en dobre formato: papel e dixital. A tirada en papel de cada conto será de 300 exemplares, que serán distribuídos alícuotamente polos centros educativos dos 6 concellos costeiros anteriormente citados. 

XornadasEducativasAtlánticas: Realizaremos un circuíto por centros educativos dos 6 municipios costeiros da zona de influencia do GALP Costa da Morte (a saber: Muxía, Camariñas, Laxe, Ponteceso, Malpica e A Laracha) para construír unha unidade didáctica que, tomando como base os contos Aventuras Atlánticas, concience ás alumnas e alumnos da importancia de vivir, traballar, emprender, innovar e coidar os nosos municipios. 

PlataformaWeb (www.memoriatlantica.com). Será a plataforma dixital que concentrará todas as accións e as súas actuacións compilables a nivel virtual. 

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

 

 

OBXETIVO 4 Fomento do benestar social e do patrimonio cultural das zoas pesqueiras e acuícolas, incluído o patrimonio cultural pesqueiro, acuícola e marítimo

Obxectivo específico da EDLP: 

4.1.Reforzo dos elementos patrimoniais (tradicional, cultural material e inmaterial)

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)