Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DA XUNTA DIRECTIVA DO GALP COSTA DA MORTE

A Xunta Directiva do GALP Costa da Morte, aprobou a PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, correspondente aos proxectos presentados ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura 2021-2027, e se convocan as correspondentes ao ano 2024” que pode consultarse no seguinte ficheiro:

PROPOSTA RESOLUCION DEFINITIVA XD 2024

Esta proposta definitiva non crea ningún dereito a favor do solicitante proposto.

Esta proposta está tamén publicada no taboleiro de anuncios da oficina do GALP Costa da Morte Tal como se reflicte no artigo 20.2 da Orde do 28 de decembro de 2023, da Consellería do Mar.