Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Obxectivos

 

 • OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1: Aumento do valor, creación de emprego, valoración e fomento da participación das mulleres, atracción de persoas mozas e promoción da innovación en todas as fases da cadea de produción e subministración dos produtos da pesca e da acuicultura, e mellora da imaxe destes produtos e a actividade produtiva a nivel local para a súa incorporación á cultura alimentaria do territorio
  • Obxectivo específico 1.1. Mantemento da actividade vinculada co mar e incremento do valor engadido dos produtos pesqueiros
  • Obxectivo específico 1.2. Promover a incorporación das persoas mozas e mellora da capacitación do sector marítimo pesqueiro
 • OBXECTIVO ESTRATÉXICO 2: Fomento da economía azul nas zonas pesqueiras e acuícolas mediante o apoio á diversificación dentro e fóra do sector da pesca comercial, a aprendizaxe permanente e a creación de emprego naszonas pesqueiras e acuícolas.
  • Obxectivo específico 2.1. Colaboración con outras actividades vinculadas á economía azul para o desenvolvemento sostible do sector pesqueiro
  • Obxectivo específico 2.2. Redución de emisións de gases de efecto invernadoiro
  • Obxectivo específico 2.3. Implantación de procesos de reciclaxe e redución de residuos
 • OBXECTIVO ESTRATÉXICO 3: Impulso e aproveitamento do patrimonio ambiental das zonas pesqueiras e acuícolas, incluíndo as operacións de mitigación do cambio climático.
 • OBXECTIVO ESTRATÉXICO 4: Fomento do benestar social e do patrimonio cultural das zoas pesqueiras e acuícolas, incluído o patrimonio cultural pesqueiro, acuícola e marítimo
  • Obxectivo específico 4.1. Reforzo dos elementos patrimoniais (tradicional, cultural material e inmaterial)
  • Obxectivo específico 4.2. Mellora do benestar social
 • OBXECTIVO ESTRATÉXICO 5: Reforzo do papel das comunidades pesqueiras no desenvolvemento local e da gobernanza dos recursos pesqueiros e actividades marítimas locais
  • Obxectivo específico 5.1. Desenvolvemento e mellora de procesos de gobernanza
 • OBXECTIVO ESTRATÉXICO 6: Cooperación
  • Obxectivo específico 6.1. Cooperación para a mellora da competitividade do sector pesqueiro e a vertebración do territorio