Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mellora da capacidade dos servizos do porto de Lorbé para o interese da colectividade

O proxecto consiste na adquisición, instalación e posta en marcha de: 

- Unha grúa de 2T para optimizar as operacións portuarias de carga e descarga no porto desde e cara os barcos e demais embarcacións que operan a diario en dito porto.

- Unha carretilla de máxima eficacia e operatividade para facilitar o movemento de peixe e do resto de materiais empregados en carga e descarga dende e cara os barcos e demais embarcacións.

Polo tanto, o proxecto céntrase principalmente na actividade de adquisición ao proveedor elixido de dous equipamentos, permitindo así reducir os custes de operacións, optimizando as actividades de almacén e depósito no ámbito do porto de Lorbé. 

Ademais, e importante indicar que este porto está emprazado na costa de Oleiros, moi cerca do seu límite co concello de Sada, nun espazo de especial interese para o sector da pesca e da acuicultura, polo que o seu aproveitamenteo será, sen dúbidas, moi elevedo. 

Dadas as limitadas dimensións do porto, este proxecto tamén permitirá optimizar o fluxo de tráfico de persoas, mercancías e capturas dentro do mesmo, incidindo moi claramente nunha maior seguridade e accesibilidade para toda a colectividade que interactúa nel. 

 

 

Datos xerais
Acrónimo: 
-
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Confraría de pescadores de Lorbé.
Datos de interese: 
-
Perfil empresarial: 
-
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das EDLP
Convocatoria - ano: 
2019
Data de aprobación: 
09/08/2019
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
8
Anualidades: 
2019
Data fin de execución: 
30/11/2019
Ámbito de aplicación: 

O proxecto céntrase no Porto de Lorbé, dentro do concello de Oleiros, pero moi próximo tamén ao concello de Sada, xa que este porto sitúase nos límites do término municipal. 

Aínda así, pola actividade que ten o porto de Lorbé, esta exténdese tamén ao concello de A Coruña e á súa área metropolitana (integrantes do GALP Golfo Ártabro Sur), sendo coñecidos pola súa actividade vinculada coa pesca artesanal e coa acuicultura na costa de dito golfo. 

 

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
70.301
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
70.301
Total axuda pública aprobada (€): 
70.301
% Subvención: 
100
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
59.755,85
FEMP (%): 
85
CA (€): 
10.545,15
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
0.25
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

O obxectivo principal do proxecto é a posta en marcha de melloras técnicas con unha grúa e unha carretilla para facilitar as actividades do sector no ámbito do porto de Lorbé e mellorar a capacidade dos seus servizos tanto para a colectividade do propio porto como para o resto da comunidade da súa área de influencia, mellorando a accesibilidade e o emprego das infraestructuras portuarias, así como a seguridade e a accesibilidade.

Dispoñer de unhas infraestructuras portuarias mais eficientes e que coiden mellor o producto, reducindo o impacto ambiental e os custos asociados á actividade portuaria, consolidando e potenciando ao mesmo tempo o emprego dos negocios do porto e a súa área de influencia. 

Mellorar a competitividade do porto, con unha infraestructura mais eficiente para atender á xestión dos recursos pesqueiros. 

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

A instalación de unha grúa de 2T que potencie e axilice o tráfico de descarga dende os barcos ata os almacéns e o resto de instalacións portuarias, así como a adquisición de unha carretilla elevadora mais eficiente que os medios utilizados actualmente que favorecerá a actividade da colectividade do porto nos procesos de carga e descarga de material e productos dende os barcos e resto de embarcacións do porto, facilitando tamén o acceso a distintas dependencias do porto. 

O equipamento que se quere instalar co proxecto conseguirá mellorar a capacidade de manipulación, coidade, xestión e transporte das cargas e descargas do porto, o que suporá unha mellora na circulación e utilización dos espazos do porto, así como unha óptima mellora no que a seguridade e accesibilidade se refire (tanto nas operativas barco-porto como nas descargas para as de porto-barco).

O proxecto busco un proceso mais eficiente, sostible e competitivo, permitindo non so manter, senón aumentar o emprego e os negocios que se desenrolen arededor do porto. 

Principais actividades do proxecto: 

As actividades son as seguintes: 

- Adquisición do equipamento e instalacións. 

- Traballos de instalacións e porta a punto das mesmas. 

- Posta en marca e facilitación de instruccións a os usuarios.

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

Obxectivo estratéxico 1: Mellora da competitividade do sector pesqueiro creación de emprego e atracción da xuventude, en especial a través do aumento de valor engadido dos productos pesqueiros, da integración vertical, da innovación en todas as fases da cadea de suministro dos productos pesqueiros; e garantizar unha actividade sostible promovendo o uso eficiente dos recursos biolóxicos mariños. 

 

Obxectivo específico da EDLP: 

Obxectivo específico 1.2: Conseguir un sector pesqueiro profesional, innovador e igualitario no conxuntodo territorio.

Liña de actuación 1.2.1: Mellorar as condicións de traballo, profesionalidade e cualificación do sector. 

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)