Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

OPEN SCIENCE EN CAMBRE

Mañá sabado 15 e domingo 16 celebrarase a Open Science de Cambre, unha feira de Ciencia aberta, onde investigadores xoves e adultos amosan a súas experiencias ao público, saén das súas escolas, museos, ou centros de investigación para amosar o seus traballos en lugares como o parque da Igrexa de Santa María de Cambre.

Esta feira ten aparte das zonas expositivas dos Colexios e Club´s de Ciencia, tamén entidades e asociación relacionadas coa divulgación amosarán o seus proxectos para acercar a ciencia a todo tipo de público.

para mais información