Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Revalorización cadena valor pesca

O proxecto abarca varios actores da cadea de valor do sector da pesca :

1) Primeira venta: Lonxa Cofradía de Sada

2) Empresa de transformación de produtos da pesca: Frigorífica Botana

3) Consumidor Local: Colectividades, pescaderías, canal venta retail.

Na primera etapa se impulsará as ventas, ten por obxectivo impulsar as descargas de sardiña principalmente no porto de Sada, pero tamén de outras pesquerías de litoral, adquire o comprimiso de proverse de sardiña en dicha cofradía, e convertirse en cadea de custodia do selo de calidade "pesca de rías ¿de onde se non?

Aumentar as capacidades tecnolóxicas de Frigobotana situada no porto de A Coruña

Principais obxectivos perseguidos son:

Aumentar o valor engadido dos productos ofertados

cunha máquina de conxelación crióxénica, un equipo de desconxelado de peixe, dando a posibilidade de vender peixe listo para cociñar en diferentes cortes e formatos, libre de anisakis, vender o peixe en épocas de baixa dispoñibilidade.

Envasado en atmósfera modificada packing atractivo para peixe fresco e conxelado

Utilizarase plásticos, para os envases que se reciclen mellor que o poliestileno expandido máis nocivo para o medio ambente, e que permitan maior durabilidade ao produto disminuindo notablemente as mermas

Acondicionamento dunha sala de elaborados para refrixeración de produtos fresco.

Aumentar o número de referencias ofertadas

e Potencia os circuitos curtos de comercialización    

Datos xerais
Acrónimo: 
RECAVAP
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Frigorífica Botana S.L.
Datos de interese: 
http://www.frigobotana.com/?apartado=inicio&idioma=
Perfil empresarial: 
Sociedade limitada, transformación da pesca
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orden del 24 de mayo de 2016 por la que se establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas para proyectos al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo(EDLP), aprobadas a los grupos de acción local del sector pesquero para e
Convocatoria - ano: 
2017
Data de aprobación: 
09/08/2017
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
30
Anualidades: 
2017-2018-2019
Data fin de execución: 
09/01/2018
Ámbito de aplicación: 

   A Coruña, Sada 

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
814.649,68€
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
673.264,20€
Total axuda pública aprobada (€): 
336.662,10€
% Subvención: 
50%
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
286.162,78€
FEMP (%): 
85%
CA (€): 
50.499,32€
CA (%): 
15%
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
3
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
2
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
2
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

Obxectivo xeral potencia o desenvolvemento transversal da cadea de valor do sector pesqueiro do Golfo Ártabro Sur permitindo a creación de emprego e fortalecendo a economía pesqueira da zona

A revitalización dunha zona costeira en declive e a mellora da competitividade na industria transformadora de productos da pesca en base á satisfacción da demanda de peixe do mercado local mediante o desenvolvemento de circuítos de comercialización curtos    

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

3 empregos creados

2 empregos mantenidos

3 negocios creados

1 diversificación de actividades económicas   

Principais actividades do proxecto: 

 O proxecto abarca varios actores da cadea de valor do sector da pesca :

1) Primeira venta: Lonxa Cofradía de Sada

2) Empresa de transformación de productos da pesca: Frigorífica Botana

3) Consumidor Local: Colectividades, peixerías, canal venta retail.

na primeira etapa impulsarase as ventas ten por obxectivo impulsar as descargas de sardiña principalmente no porto de Sada, pero tamén de outras pesquerías de litoral, adquire o  comprimiso de proverse de sardiña en dita confraría, e converterse en cadea de custodia do selo de calidade "pesca de rías ¿de onde se non?

Aumentar as capacidades tecnolóxicas de Frigobotana situada no porto de A Coruña

Principais obxectivos perseguidos son:

Aumentar o valor engadido dos produtos ofertados

cunha máquina de conxelación crióxénica, un equipo de desconxelado de peixe, dando a posibilidade de vender peixe listo para cociñar en diferentes curtes e formatos, libre de anisakis, vender o peixe en épocas de baixa dispoñibilidade.

Envasado en atmósfera modificada packing atractivo para peixe fresco e conxelado

Utilizarase plásticos, para os envases que se reciclen mellor que o poliestileno expandido mais nocivo para o medio ambente, e que permitan maior durabilidade ó producto disminuindo notablemente as mermas

Acondicionamiento dunha sala de elaborados para refrixeración de productos fresco.

Aumentar o número de referencias ofertadas

e Potencia os circuitos curtos de comercialización    

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

  O1 Mellora da competitividade do sector pesqueiro, creación de emprego e atración da xuventude, en especial a través do aumento do valor engadido dos productos pesqueiros, de integración vertical, da innovación en todas as fases da cadea de subministro dos productos pesqueiros; e garantir unha actividade sostible promovendo o uso eficente dos recursos biolóxicos mariños

Obxectivo específico da EDLP: 

Obxectivo estratéxico1.1.: Consolidar a cadea de valor do sector pesqueiro local.

Liña de Actuación 1.1.1. incrementar o valor engadido dos productos do mar de maneira diferencial e sostenible

Nas medidas 1 e 2: Proxectos que reforcen a calidade dos productos pesqueiros 

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)