Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

As embarcacións e percebeiros da Confraría de Cariño seguen traballando a pesar da baixada de prezos, pero as mariscadoras non poden traballar #QuedaCoNosoMar #QuedaConNuestroMar

 

Belén Gómez, Secretaria da Confraría de Pescadores de Cariño.

 

“As embarcacións e percebeiros da Confraría seguen traballando a pesar da baixada de prezos”

 

Igual que sucede noutras actividades, a crise provocada polo Covid-19 é complicada para o sector. Como afrontan esta situación?

A situación que estamos experimentando non é boa porque non hai facturación e as mariscadoras non poden traballar porque os compradores da zona non mercan cantidades suficientes, dado que non teñen onde comercializalo ou só operan a pequena escala. 

Esperan as axudas aprobadas pola Unión Europea?  

Chegou información procedente do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, que inclúe axudas para o marisqueo a pé, pero manteñen os mesmos requisitos que anteriormente, o cal non é útil. De feito, non se puideron acoller ao cesamento pola redución de facturación, dado que teñen uns días de marzo facturados e a porcentaxe que serve como requisito non é válida. As súas expectativas están agora depositadas no mes de maio, a ver se para entón teñen mercado no que vender.

Hai percebeiros traballando?

Agora mesmo só están traballando catro, o resto acolleuse ao cesamento, aínda que non todos obtiveron a resolución. Cos percebeiros sucede o mesmo, non teñen onde colocar o produto.

E o resto de embarcacións?

As embarcacións seguen o sistema que tiñan ata agora, o de vender na Coruña.

Entón a Confraría depende sobre todo do marisqueo e do percebe.

Efectivamente. Isto mantíñase basicamente con percebe e marisqueo, que agora mesmo están parados ou con moi pouca actividade.

O voso traballo seguramente agora ten aínda máis valor dado que se mantén o traballo pero os ingresos non son os mesmos.

Correcto. As embarcacións de baixura seguen traballando a pesar de que baixaron os prezos. E, como comentaba antes, tamén algúns percebeiros, pero hai pouco oco onde colocar o produto.

Cales son as vosas expectativas para os próximos meses?

Está complicado o futuro dalgunhas confrarías, sobre todo as pequenas como a nosa, que viven de produto como o marisco, que é moi importante para manter unha dieta san e variada, pero que non é tan esencial como o peixe.