Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

LISTADO DEFINITIVO-PROCESO DE SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO GALP A MARIÑA-ORTEGAL

Rematado o prazo para a presentación de solicitudes, tal como se indica na base cuarta.- “PUBLICIDADE DA CONVOCATORIA, SOLICITUDES” das bases reguladoras, procédese á publicación da LISTA DEFINITIVA de persoas admitidas e excluídas, con respecto á documentación esixida para concorrer a este proceso, ao non existir candidatos excluídos, tal e como se recolle na base quinta.- “DESENVOLVEMENTO DO CONCURSO”.
Así mesmo, de conformidade coa base quinta, convócase aos aspirantes definitivos para a realización da fase 1ª (proba escrita), que se realizará o vindeiro mércores 17 de abril ás 11:00 horas no Salón de Actos da Confraría de Pescadores San Juan Bautista de Burela, sita en Rúa do Porto Pesqueiro S/N – Burela (Lugo)
 
LISTADO DEFINITIVO: