Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proposta de resolución Definitiva da Xunta Directiva do GALP A Mariña-Ortegal de proxectos da 1ª fase de adxudicación de 2022

A Xunta Directiva do GALP A Mariña-Ortegal, en xuntanza celebrada o día 17 de marzo de 2022, vista a proposta de resolución provisional do Equipo Técnico do GALP e publicada a proposta de resolución provisional da Xunta Directiva do GALP, fronte á que non se formularon alegacións no trámite de exposición pública previsto no artigo 24.3 da Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, e de conformidade cos criterios establecidos na EDLP, acordou que esta proposta provisional pase a ser definitiva quedando tal e como se pode ver no documento adxunto:

Enlace: https://www.dropbox.com/s/w016hfbpq1d8tvi/PROPOSTA%20DE%20RESOLUCI%C3%93N%20DEFINTIVA.pdf?dl=0

Documento: /sites/default/files/proposta_de_resolucion_defintiva_0.pdf

Esta proposta está tamén publicada no taboleiro de anuncios da oficina de dito GALP e non crea dereito a favor dos solicitantes propostos.