Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Selección de Persoal Administrativo do GALP A Mariña-Ortegal: Relación definitiva de admitidos/as e excluidos/as

Rematado o prazo de subsanación de documentación para a inclusión no proceso de selección de persoal Administrativo/a do GALP A Mariña-Ortegal, faise publica a relación definitiva de admitidos/as e excluidos/as:

Enlace: /sites/default/files/21.07.22_relacion_definitiva_de_admitidos.pdf

Así mesmo, de conformidade co base quinta, convócase aos aspirantes defintivos para a realización da fase 1ª (proba escrita), que se realizará o vinderio 27 de agosto ás 11:00 horas na sede da Confraría de Pescadores de Burela.